Landsmøter

Landsmøter har en lang historie i NKS. Det 1. landsmøte i Kjemi ble arrangert i Oslo i 1935 og det hittil siste, det 17. landsmøtet ble arrangert på Lillestrøm i samarbeid med Norske laboratorieleverandøreres Forening (NLF).  Målet med landsmøtet er å samle norske og utenlandske kjemikere i et felles faglig arrangement i regi av NKS.

Les om eldre møter her

Oversikt over avholdte landsmøter

Landsmøtene fulgte hvert annet eller tredje år inntil 1973. Det ble da et opphold på 13 år før møtet i 1986. Møtene er listet opp nedenfor med de opplysninger det har vært mulig å samle:

Nr. 1. 1935 i Oslo
President: C.N. Riiber. Deltagere: 172 aktive, 172 totalt.

Nr. 2. 1937 i Oslo
President: E. Bergve. Deltagere: 134 aktive, 180 totalt.

Nr. 3. 1946 i Bergen
President: E. Berner. Møtesekretær: Ths. Svanøe. Deltagere: 257 totalt.

Nr. 4. 1949 i Trondheim
President: E. Berner. Deltagere: 159 totalt.

Nr. 5. 1951 i Hankø
President: A.W. Owe. Deltagere: 155 aktive, 225 totalt.

Nr. 6. 1955 i Stavanger
President: O. Notevarp. Deltagere: 154 totalt.

Nr. 7. 1957 i Porsgrunn
President: O. Notevarp. Møtesekretær: Just Svensen. Deltagere: 202 totalt.

Nr. 8. 1960 i Oslo
President: Aage Lund. Deltagere: 240 aktive, 350 totalt.

Nr. 9. 1963 i Bergen
President: G. Baalsrud. Deltagere: 145 aktive, 260 totalt.

Nr. 10. 1967 i Hankø
President: Alexis Pappas. Møtesekretær: F. Blikstad. Deltagere: ca 150 aktive, ca 200 totalt.

Nr. 11. 1970 i Oslo
President: S.G. Terjesen. Møtesekretær: P. Andersen. Deltagere: 206 totalt.

Nr. 12. 1973 i Trondheim
President: S.G. Terjesen. Møtesekretær: A. Lydersen. Deltagere: 120 totalt.

Nr. 13. 1986 i Oslo
President: O. Bastiansen. Møtesekretær: B. Salbu. Deltagere: 213 totalt.

Nr. 14. 1990 i Trondheim
President: Reidar Lie. Møtesekretær: D. Fremstad. Deltagere: 172 totalt.

Nr. 15. 1993 i Oslo (100 års jubileum)
President: Leiv K. Sydnes. Møtesekretær: Jan Helgerud. Deltagere: 184 aktive, 202 totalt.

Nr. 16. 1997 i Lillestrøm
President: Jo Klaveness. Deltagere: ?.

Nr. 17. 2004 i Lillestrøm
President: Nina Aas. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: 253 .

Nr. 18. 2007 i Lillestrøm
President: Tor Hemmingsen. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: 230.

Nr. 19. 2011 i Lillestrøm
President: Kenneth Ruud. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: ca 225.

Nr. 20 2014 i Lillestrøm
President: Kenneth Ruud. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: 252.

Nr. 21. 2018 i Lillestrøm
President: Hege Karlsen. Møtesekretær: Nils Arne Jentoft. Deltagere: Over 350.