Representasjon

NKS vil gjennom hovedstyret og gjennom frivillig arbeid fra medlemmene i ulike sammenhenger representere norske kjemikere i og utenfor landets grenser. På representasjon-siden er disse oppgavene nærmere beskrevet. I de tilfeller de ulike organisasjonene har sin egen informasjon på nettet kan denne finnes ved å klikke på overskriftene. Her vil du finne mer om formål og arbeidsområder og undergrupperinger i disse organene. For mer informasjon ta også kontakt med de norske delegater.

IUPAC – International Union for Pure & Applied Chemistry

Professor Leiv Sydnes (UiB) ble i 2001 valgt til visepresident i IUPAC. Dette innebærer at han vil fungere som president i IUPAC fra 2003 – 2005. Mye av arbeidet foregår i arbeidsgrupper og kommisjoner som har sine møter i tilknytning til General Assembly. Av oppgaver det er arbeidet med i det siste er avklaring om personlig medlemskap, industrielle aspekter angående standarder og målemetoder og navnsetting på transuranene. Andre medlemmer NKS som er engasjert i ulike grupper under IUPAC er:

Svein Stølen, UiO, Physical and Biophysical Chemistry Division (I)
Einar Uggerud, UiO, Organic and Biomolecular Chemistry Division (III)
Georg Becher,UiO, Chemistry and Human Health Division (VII)
Pavel Karen, UiO, Inorganic Chemistry Division (II)

EuCheMS – European Association for Chemical and Molecular Sciences

EuCheMS, som erstattet FECSi 2005, er en paraplyorganisasjon for kjemiske selskaper i Europa. Norge og NKS har vært medlem siden 1974. Sekretariatet er ved Royal Society of Chemistry i London. Arbeidet i EuCheMS er organisert i arbeidsgrupper og utvalg som blant annet arrangerer konferanser og workshops. Tor Hemmingsen har vært valgt medlem i Hovedstyret i perioden 2005-2010. Følgende NKS medlemmer har vært engasjert i de ulike grupper (“Working Parties” og “Divisions”):

Hans-Jacob Skarpeid, Reflektor AS (Food Chemistry)
Walter Lund, UiO (Analytical Chemistry)
Annette Lykknes, Høgskolen i Sør-Trøndelag (History of chemistry)
Lise-Lotte Gundersen, UiO (Organic Chemistry Div)
Kenneth Ruud, UiT (Computational Chemistry Div)
Vidar Jensen, UiB (Organometallic Chemistry Div)
Rune Finsås Einrem, UiT (European Young Chemists’ Network)

EFCE- European Federation of Chemical Engeneering

EFCE har blant annet som mål å arrangere konferanser. Executive board (EB) består av 12 medlemmer med Fredholm fra Sverige som Nordens representant. Her følger gruppene (Working Parties, WP) med norsk deltagelse:

Willy Bjerke, Norsk Hydro (Loss Prevention in the Process Industries)
Sigurd Skogestad, NTNU (Distillation, Absorption and Extraction)
Gisle G. Erstad, Chr. Michelsens Inst. (Mechanics of Particulate Solids)
Arne Grislingås, Statoil ASA
Terje Hertzberg, NTNU (Computer Aided Process Engineering)
Anders Holmen, NTNU (Chemical Engineering in the Application of Catalysis)
Kemal Nisancioglu, NTNU (Electrochemistry)
Norvald, Nesse, NTNU (Drying)
Jørgen Løvland, NTNU (Chem. Ing. Education)
Knut. M. Sandvik, NTNU (Comminution, Agglomeration and Classification)
Arne Valle, Norsk Hydro (Mulitphase Fluid Flow)
Dag Vareide, Statoil FoU (Polymer Reaction Engineering)
Sivert Ose, Tel-Tek (Static Electricity in Industry)