Representasjon

NKS vil gjennom hovedstyret og gjennom frivillig arbeid fra medlemmene i ulike sammenhenger representere norske kjemikere i og utenfor landets grenser. På representasjon-siden er disse oppgavene nærmere beskrevet. I de tilfeller de ulike organisasjonene har sin egen informasjon på nettet kan denne finnes ved å klikke på overskriftene. Her vil du finne mer om formål og arbeidsområder og undergrupperinger i disse organene. For mer informasjon ta også kontakt med de norske delegater.

IUPAC – International Union for Pure & Applied Chemistry

Professor Leiv Sydnes (UiB) ble i 2001 valgt til visepresident i IUPAC. Dette innebærer at han vil fungere som president i IUPAC fra 2003 – 2005. Mye av arbeidet foregår i arbeidsgrupper og kommisjoner som har sine møter i tilknytning til General Assembly. Av oppgaver det er arbeidet med i det siste er avklaring om personlig medlemskap, industrielle aspekter angående standarder og målemetoder og navnsetting på transuranene. Andre medlemmer NKS som er engasjert i ulike grupper under IUPAC er:

Inorganic Chemistry Division (II): Pavel Karen (UiO)
Organic and Biomolecular Chemistry Division (III): Einar Uggerud (UiO)
Chemistry and the Environment Division (VI): Roland Kallenborn (NMBU)
CHEMRAWN-komiteen (The Committee on Chemical Research Applied to World Needs): Leiv Sydnes (UiB)
Committee on Chemistry Education: Annette Lykknes, NTNU

EuCheMS – European Association for Chemical and Molecular Sciences

EuCheMS, som erstattet FECSi 2005, er en paraplyorganisasjon for kjemiske selskaper i Europa. Norge og NKS har vært medlem siden 1974. Sekretariatet er ved Royal Society of Chemistry i London. Arbeidet i EuCheMS er organisert i arbeidsgrupper og utvalg som blant annet arrangerer konferanser og workshops. Tor Hemmingsen har vært valgt medlem i Hovedstyret i perioden 2005-2010. Følgende NKS medlemmer har vært engasjert i de ulike grupper («Working Parties» og «Divisions»):

Division of Analytical Chemistry: Malgorzata Zawadzka, UiO
Division on Computational Chemistry: Knut Børve, Kjemisk institutt, UiB
Division of Organic Chemistry: Bengt Erik Haug, UiB
Division of Organometallic Chemistry: Vidar Jensen, UiB
Division of Nuclear and Radiochemistry: Jon Petter Omtvedt, UiO
Working Party on History of Chemistry: Annette Lykknes, NTNU
Division of Chemistry and the Environment (DCE): Roland Kallenborn, NMBU
Division of Chemical Education: Svein Tveit, UiO og Kirsti M. Jegstad, OsloMet
Division of Physical Chemistry: Signe Kjelstrup, NTNU
Division of Food Chemistry: Hans-Jacob Skarpeid, Faun Pharma AS, Ås.
Division of Solid State and Materials Chemistry, Helmer Fjellvåg, UiO
Division of Green and Sustainable Chemistry: Jørn H. Hansen, UiT Norges arktiske universitet
Division of Chemistry in Life Sciences: Carl Henrik Gørbitz, UiO
Working Party on Chemistry for Cultural Heritage: Hartmut Kutzke, Kulturhistorisk Museum, UiO

ECO – Eur. Carbohydrate Organization og ICS – International Carbohydrate Organization: Bjørge Westereng, NMBU