Styret

Members of the board

Leder
Stian Svelle, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1033 Blindern, 0315 Oslo
Epost: stian.svelle [at] kjemi.uio.no
Tlf: 22 85 54 54
 

Nestleder
Silje Fosse Håkonsen, SINTEF Materials and Chemistry, Oil and Gas Process Technology, Forskningsveien 1, Oslo
Epost: SiljeFosse.Hakonsen [at] sintef.no
Tlf: 934 78 180
 

Sekretær
Hilde Bjørkan, SINTEF Materials and Chemistry, Oil and Gas Process Technology, Sem Sælands vei 2 A, Trondheim
Epost: Hilde.Bjorkan [at] sintef.no
Tlf: 93 49 86 15
 

Kasserer
Jasmina Hafizovic Cavka, SINTEF Materialer og kjemi, Prosessteknologi, Forskningsveien 1, Oslo
Epost: jasmina.hafizovic.cavka [at]sintef.no
Tlf: 93 01 0156
 

Styremedlem
Erwan Le Roux, Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt, Postboks 7803, 5020 Bergen
Epost: Erwan.LeRoux [at] kj.uib.no
Tlf: 55 58 94 91
 

Styremedlem
Magnus Rønning, NTNU, Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, 7491 Trondheim
Epost: magnus.ronning [at] ntnu.no
Tlf: 73 59 50 47
 

Vararepresentant
Hilde Venvik, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU 7491 Trondheim
Epost: Hilde.Venvik [at] ntnu.no
Tlf: 73 59 28 31

 

Vararepresentant
Mats Tilset, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1033 Blindern, 0315 Oslo
Epost: mats.tilset [at] kjemi.uio.no
Tlf: 22 85 55 02
 

Revisor
Richard Blom, SINTEF Materialer og Kjemi, Avdeling for Prosesskjemi, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Epost: Richard.Blom [at] sintef.no
Tlf: 90 62 26 47
 

Valgkomite
Knut Thorshaug, SINTEF Materialer og Kjemi, Avdeling for Prosesskjemi, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Epost: Knut.Thorshaug [at] sintef.no Tlf: 98 24 39 36
Valgkomite
Torbjørn Gjervan, SINTEF Materialer og Kjemi, Avdeling for Prosesskjemi, Postboks 7460 Sluppen, 7465 Trondheim
Epost: Torbjorn.Gjervan [at] sintef.no  Tlf: 98 24 34 74

Europeisk kontakt: Mats Tilset.
Nordisk kontakt: Magnus Rønning.