Styret

Members of the board

Leder
Hilde Johnsen Venvik, NTNU, Institutt for kjemisk prosessteknologi, Sem Sælands vei 4, 7034 Trondheim
Epost: hilde.j.venvik [at] ntnu.no, Tlf: 73 59 28 31

Erwan Le RouxNestleder
Erwan Le Roux, Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt, Postboks 7803, 5020 Bergen
Epost: Erwan.LeRoux [at] kj.uib.no, Tlf: 55 58 94 91

 

David_Waller_2022Sekretær
David Waller, Yara Norge AS, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn
Epost: david.waller [at] yara.com, Tlf: 09272

 

Kasserer
Evgeniy Redekop, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1033 Blindern, 0315 Oslo
Epost: evgeniy.redekop [at] kjemi.uio.no, Tlf: 22 85 54 51

Styremedlem
Zhixin Yu, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger.
Epost: zhixin.yu [at] uis.no, Tlf: 51 83 22 38

Styremedlem
Silje Fosse Håkonsen, SINTEF Industri, Prosessteknologi, Forskningsveien 1, Oslo
Epost: SiljeFosse.Hakonsen [at] sintef.no, Tlf: 934 78 180

Unni OlsbyeVararepresentant og nordisk kontakt
Unni Olsbye, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1033 Blindern, 0315 Oslo
Epost: unni.olsbye [at] kjemi.uio.no,  Tlf: 22 85 54 56

 

Nikolaos TsakoumisVararepresentant
Nikolaos Tsakoumis, SINTEF Industri, Prosessteknologi, Sem Sælands vei 2 A, 7034 Trondheim
Epost: Nikolaos.Tsakoumis [at] sintef.no, Tlf: 98 66 53 89

Revisor
Richard Blom, SINTEF Industri, Prosessteknologi, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Epost: Richard.Blom [at] sintef.no, Tlf: 90 62 26 47

 

Valgkomite
Knut Thorshaug, SINTEF Industri, Prosessteknologi, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Epost: Knut.Thorshaug [at] sintef.no , Tlf: 98 24 39 36

 

Jia Jang, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU 7491 Trondheim
Epost: jia.yang [at] ntnu.no, Tlf: 73 59 31 46

 

Europeisk kontakt: Hilde Venvik.
Nordisk kontakt: Unni Olsbye.