Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
Vamidotion C8H18NO4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-[[1-METHYL-2-(METHYLAMINO)-2-OXOETHYL]THIO]ETHYL] ESTER,
vanadium V   [Søk: NIST]
vanadium
Vinylbenzen C8H8   [Søk: NIST]
BENZENE, ETHENYL-
Styren,
3-Vinylsykloheksendioksid C8H12O2   [Søk: NIST]
7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE, 3-OXIRANYL-
Vinylcykloheksendioksid,
vismut(III)tellurid Bi2Te3   [Søk: NIST]
bismuth(III) telluride
divismuttritellurid