Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
Scillrosid C5H7N3O4   [Søk: NIST]
L-SERINE, DIAZOACETATE (ESTER)
Silmurin,
selen Se   [Søk: NIST]
selenium
selendioksid SeO2   [Søk: NIST]
selenium dioxide
selen(IV)oksid
selenheksafluorid SeF6   [Søk: NIST]
selenium hexafluoride
selen(VI)fluorid
Serinazoacetat C5H7N3O4   [Søk: NIST]

Azaserin,
silan SiH4   [Søk: NIST]
silane, silicon tetrahydride
silisiumtetrahydrid
silisium Si   [Søk: NIST]
silicon
silisiumtetraklorid SiCl4   [Søk: NIST]
silicon tetrachloride, tetrachlorosilane
sink Zn   [Søk: NIST]
zinc
Sink-bis(N,N-dimetylditiokarbamat) C6H12N2S4Zn   [Søk: NIST]
ZINC, BIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (T-4)-
Ziram,
Sink-bis(2-pyridintion-1-oksid) C10H8N2O2S2Zn   [Søk: NIST]
ZINC, BIS(1-HYDROXY- 2(1H)-PYRIDINETHIONATO-O,S)-, (T-4)-
Sinkpyriton.
sinkdiklorid ZnCl2   [Søk: NIST]
zinc dichloride
sinkklorid
sinkkromat(VI) ZnCrO4   [Søk: NIST]
zinc chromate(VI)
sinkkromat
sinkoksid ZnO   [Søk: NIST]
zinc oxide
stiban SbH3   [Søk: NIST]
stibane
antimonhydrid, antimon(III)hydrid, antimontrihydrid
strontiumkromat(VI) SrCrO4   [Søk: NIST]
strontium chromate(VI)
strontiumkromat
Stryknin C21H22N2O2   [Søk: NIST]
STRYCHNIDIN-10-ONE,
Subtilisiner, C4H4O2   [Søk: NIST]

sulfan, dihydrogensulfid H2S   [Søk: NIST]
sufane, dihydrogen sulfide
hydrogensulfid
sulfuryldiklorid SCl2O2   [Søk: NIST]
sulfuryl chloride
sulfurylklorid
svovel S   [Søk: NIST]
sulfur
svoveldifluoriddioksid SO2F2   [Søk: NIST]
sulphur difluoride dioxide, sulfuryldifluoride
sulfuryldifluorid
svoveldiklorid SCl2   [Søk: NIST]
sulfur chloride
svoveldikloridoksid SOCl2   [Søk: NIST]
sulfur dichloride oxide, thionyl chloride
tionylklorid
svoveldioksid SO2   [Søk: NIST]
sulfur dioxide
svovel(IV)oksid
svovelheksafluorid SF6   [Søk: NIST]
sulfur hexafluoride
svovel(IV)syre H2SO3   [Søk: NIST]
sulfuric(IV) acid, sulfurous acid
svovelsyrling
svovelsyre(VI)-rykende H2SO4nSO3   [Søk: NIST]
oleum
oleum
svoveltetrafluorid SF4   [Søk: NIST]
sulfur tetrafluoride
svoveltetraklorid SCl4   [Søk: NIST]
sulfur terachloride
sulfur(IV)klorid
svovel(VI)syre H2SO4   [Søk: NIST]
sulfuric(VI) acid
svovelsyre
Syklobutan C4H8   [Søk: NIST]
CYCLOBUTANE
Syklobutan-1,3,dion C4H4O2   [Søk: NIST]

1,3-Cyklobutandion,
Sykloheksan C6H12   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANE
Cykloheksan
Sykloheksanol C6H12O   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANOL
Heksalin, Cykloheksanol
Sykloheksanon C6H10O   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANONE
Anon, Cykloheksanon
Sykloheksen C6H10   [Søk: NIST]
CYCLOHEXENE
Cykloheksen,
4-Sykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid C8H8O3   [Søk: NIST]
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-
Tetrahydroftalsyreanhydrid, 4-Cykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid
Sykloheksylamin C6H13N   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANAMINE
Cykloheksylamin
Sykloheksylprop-2-enat C9H14O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, CYCLOHEXYL ESTER
Sykloheksylakrylat
1,3-Syklopentadien C5H6   [Søk: NIST]
1,3-CYCLOPENTADIENE
1,3-Cyklopentadien
Syklopentanon C5H8O   [Søk: NIST]
CYCLOPENTANONE
Syklopropan C3H6   [Søk: NIST]
CYCLOPROPANE,
sølv Ag   [Søk: NIST]
silver
sølvnitrat(V) AgNO3   [Søk: NIST]
silver nitrate(V)