Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
rhodium Rh   [Søk: NIST]
rhodium
Rotenon C23H22O6   [Søk: NIST]
[1]BENZOPYRANO[3,4-b]FURO[2,3-h][1]BENZOPYRAN-6(6ah)-ONE, 1,2,12,12a- TETRAHYDRO-8,9-DIMETHOXY-2-(1-METHYLETHENYL)-, [2R-(2a,6a,12aa)]-,