Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
O-(4-Brom-2,5-diklorfenyl)-O-metylfenylfosfonotioat C13H10BrCl2O2PS   [Søk: NIST]
PHOSPHONOTHIOIC ACID, PHENYL-, O-(4-BROMO-2,5-DICHLOROPHENYL) O-METHYL ESTER
Leptofos,
O-(4-Brom-2,5-diklorfenyl)-O,O-dietylfosfortioat C10H11BrCl2O3PS   [Søk: NIST]

Bromfos-etyl,
O-(4-Cyanofenyl)-O,O-dimetylfosfortioat C9H10NO3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(4-CYANOPHENYL) O,O-DIMETHYL ESTER
Cyanofos,
O-(3-Dietylamino-2-klor-1-metyl-3-okso-1-propenyl)-O,O-dimetylfosfat C10H19ClNO5P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO-3- (DIETHYLAMINO)-1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER
Fosfamidon
O,S-Dimetylfosforamidotioat C2H8NO2PS   [Søk: NIST]
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, O,S-DIMETHYL ESTER
Metamidofos,
O-Etyl-O-(4-nitrofenyl)fenylfosfonotioat C14H14NO4PS   [Søk: NIST]
PHOSPHONOTHIOIC ACID, PHENYL-, O-ETHYL O-(4-NITROPHENYL) ESTER
EPN F
O-(2-Etylsulfinyletyl)- O-metyl-O- (2,2-diklorvinyl)fosfat, C7H13Cl2O5P   [Søk: NIST]

O-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dietylfosfortioat C8H19O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] ESTER
Demeton-O,
O-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat C6H15O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Demeton-O-metyl,
O-(3-Klor-4-metylkumarinyl)-O,O-dietylfosfortioat C14H16ClO5PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(3-CHLORO- 4-METHYL-2-OXO-2H-1-BENZOPYRAN-7-YL) O,O-DIETHYL ESTER
Kumafos
O-(3-Klor-4-nitrofenyl)-O,O-dimetylfosfortioat C8H9ClNO5PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL) O,O-DIMETHYL ESTER
Klortion, Metylklortion
Oksetan-2-on C3H4O2   [Søk: NIST]
2-OXETANONE
b-Propiolakton
3-Okso-1,5-pentandiylbis(2-propenat) C10H14O5   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER
Dietylenglykoldiakrylat
Oksybis(etan-2,1-diyl) dikarbonokloridat C6H8Cl2O5   [Søk: NIST]
CARBONOCHLORIDIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER,
3-Oxapentyldiklorformat
4,4'-Oksydianilin C12H12N2O   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-OXYBIS-
4,4'-Diamindifenyleter,
oksygendifluorid OF2   [Søk: NIST]
oxygen difluoride
oktafluoridotellurat(2-) [TeF8]2-   [Søk: NIST]
octafluoridotellurate(2-)
Oktaklorkamfen    [Søk: NIST]
TOXAPHENE
Oktaklornaftalen C10Cl8   [Søk: NIST]
NAPHTHALENE, OCTACHLORO-,
Oktan C8H18   [Søk: NIST]
OCTANE,
Oktan-2-ol C8H18O   [Søk: NIST]
ISOOCTANOL
Isooktylalkohol,
Oktyl-3,4,5-trihydroksybenzoat C15H22O5   [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, 3,4,5-TRIHYDROXY-, OCTYL ESTER
Oktylgallat
O,O-Dietyl-S-[2-(etylsulfinyl)etyl]fosforditoat C8H19O3PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLSULFINYL)ETHYL] ESTER
Oksydisulfoton
O,O-Dietyl-S-(etyltio)metylfosforditioat C7H17O2PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[(ETHYLTHIO)METHYL] ESTER
Forat,
O,O-Dietyl-S-[(4-klorfenyl)tiometyl]fosforditioat C11H16ClO2PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[[(4-CHLOROPHENYL)THIO]METHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Karbofenotion
O,O-Dietyl-S-[2-(1-metyletyl)amino-2-oksoetyl]fosforditioat C9H20NO3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[2-[(1-METHYLETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL] ESTER
Protoa, O,O-Dietyl-S-(N-isopropylkarbamoyl- metyl)fosforditioat,
O,O-Dietyl-O-(2-dietylamino-6-metyl-4-pyrimidinyl)fosfortioat C13H24N3O3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[2-(DIETHYLAMINO)-6-METHYL-4-PYRIMIDINYL] O,O-DIETHYL ESTER
Pirimifos-etyl,
O,O-Dietyl-O-(2,4-diklorfenyl)fosfortioat C10H13Cl2O3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(2,4-DICHLOROPHENYL) O,O-DIETHYL ESTER
Diklofention,
O,O-Dietyl-O-(2-etyltio)etylfosfortioat C8H19O2PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] ESTER
Disulfoton, Disyston, Etyltiodemeton,
O,O-Dietyl-O-(4-metyl-7-kumarinyl)fosfortioat C14H17O5PS   [Søk: NIST]

O,O-Dietyl-O-[6-metyl-2-(1-metyletyl)-4-pyrimidinyl]fosfortioat C12H21N2O3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[6-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-4-PYRIMIDINYL] ESTER
Diazinon
O,O-Dietyl-O-(4-metylsulfinylfenyl)fosfortioat C11H17O4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[4-(METHYLSULFINYL)PHENYL] ESTER
Fensulfotion,
O,O-Dietyl-O-(4-nitrofenyl)fosfortioat C10H14NO5PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-(4-NITROPHENYL) ESTER
Paration,
O,O-Dietyl-O-(3,5,6-triklor-2-pyridyl)fosfortioat C9H11Cl3NO3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-(3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINYL) ESTER Klorpyrifos,
Dursban
O,O-Dimetyl-S-(2-metylamino-2-oksoetyl)fosforditioat, C5H12NO3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-(METHYLAMINO)- 2-OXOETHYL] ESTER
Dimetoat,
O,O-Dimetyl-S-(2-metylamino-2-oksoetyl)fosfortioat C5H12NO4PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-(METHYLAMINO)-2-OXOETHYL] ESTER
Ometoat (m.fl.),
O,O-Dimetyl-O-(3-metyl-4-metyltiofenyl)fosfortioat C10H15O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-[3-METHYL-4-(METHYLTHIO)PHENYL] ESTER
Fention,
O,O-Dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)fosfortioat C9H12NO5PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(3-METHYL-4-NITROPHENYL) ESTER
Fenitrotion,
O,O-Dimetyl-O-(4-nitrofenyl)fosfortioat C8H10NO5PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(4-NITROPHENYL) ESTER
Paration-metyl
O,O-Dimetyl-O-(2,4,5-triklorfenyl)fosfortioat C8H8Cl3O3PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) ESTER
Fenklorfos, Ronnel,
O,O,O,O-Tetrapropylditiopyrofosfat C12H28O5P2S2   [Søk: NIST]
THIODIPHOSPHORIC ACID ([(HO)2P(S)]2O), TETRAPROPYL ESTER
osmium(VIII)oksid, osmiumtetraoksid OsO4   [Søk: NIST]
osmium oxide(VIII), osmium tetraoxide
1,2,O-(2,2,2-Trikloretyliden)-a-D-glukofuranose C8H11Cl3O6   [Søk: NIST]
a-D-GLUCOFURANOSE, 1,2-O-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)-, (R)-
Kloralose,