Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
Nabam, C4H6N2Na2S4   [Søk: NIST]
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT
Dinatriummetylenbisditiokarbamat,
Naftalen C10H8   [Søk: NIST]
NAPHTHALENE,
Naftalen-1,5-diisocyanat C12H6N2O2   [Søk: NIST]
NAPHTHALENE, 1,5-DIISOCYANATO-,
Naftalensyre, kobbersalt C11H7CuO2   [Søk: NIST]
NAPHTHENIC ACIDS, COPPER SALTS
Kobbernaftanat,
2-Naftol C10H8O   [Søk: NIST]
2-NAPHTHALENOL,
2-(1-Naftyl)indan-1,3-dion C19H12O2   [Søk: NIST]

1-Naftylamin C10H9N   [Søk: NIST]
1-NAPHTHALENAMINE
Naftylamin,
2-Naftylamin C10H9N   [Søk: NIST]
2-NAPHTHALENAMINE
Naftylamin,
1-Naftyletansyre C12H10O2   [Søk: NIST]
1-NAPHTHALENEACETIC ACID
Naftyleddiksyre, 1-Naftyleddiksyre
1-Naftyl-metylkarbamat C12H11NO2   [Søk: NIST]
1-NAPHTHALENOL, METHYLCARBAMATE
Karbaryl,
1-Naftyltiourea C11H10N2S   [Søk: NIST]
THIOUREA, 1-NAPHTHALENYL-
Antu,
natrium Na   [Søk: NIST]
sodium
natriumazid NaN3   [Søk: NIST]
sodium azide
natriumbromid NaBr   [Søk: NIST]
sodium bromide
natriumdifluoridohydrogenat NaHF2   [Søk: NIST]
sodium difluoridohydrogenate
natriumhydrogenfluorid
Natrium-4-dimetylaminobenzendiazosulfonat C8H10N3NaO3S   [Søk: NIST]
DIAZENESULFONIC ACID, [4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-, SODIUM SALT
Fenaminosulf,
Natriumfluoretanat C2H3FNaO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, FLUORO-, SODIUM SALT
Natriumfluoracetat,
natriumfluorid NaF   [Søk: NIST]
sodium fluoride
natriumhydrid NaH   [Søk: NIST]
sodium hydride
natriumhydrogensulfat(IV) NaHSO3   [Søk: NIST]
natrium hydrogen sulfate(IV)
natriumhydrogensulfitt
natriumhydrogensulfat(VI) NaHSO4   [Søk: NIST]
sodium hydrogen sulfate(VI)
natriumbisulfat, natriumhydrogensulfat
natriumhydroksid NaOH   [Søk: NIST]
sodium hydroxide
natriumjodid NaI   [Søk: NIST]
sodium iodide
natriumklorat(III) NaClO2   [Søk: NIST]
sodium chlorate(III)
natriumkloritt, natriumdioksidoklorat
natriumklorat(V) NaClO3   [Søk: NIST]
natrium chlorate(V)
natriumklorat, natriumtrioksidoklorat
natriumklorat(VII) NaClO4   [Søk: NIST]
sodium chlorate(VII), sodium tetraoxidoklorate
natriumperklorat
Natriumkloretanat C2H2ClNaO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, CHLORO-, SODIUM SALT
Natriumkloracetat, SMA,
Natriummetylditiokarbamat C2H3NNa2S   [Søk: NIST]
CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT
Metam-Na,
natriumnitrat(III) NaNO2   [Søk: NIST]
sodium nitrate(III)
natriumnitritt
natriumnitrat(V) NaNO3   [Søk: NIST]
sodium nitrate(V)
natriumnitrat
Natriumproksan C4H8NaOS2   [Søk: NIST]
CARBONODITHIOIC ACID, O-(1-METHYLETHYL) ESTER, SODIUM SALT,
Natriumtrikloretanat C2Cl3NaO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT
Natriumtrikloracetat ,
N'-(3,4-Diklorfenyl)-N-metoksy-N-metylurea C9H10Cl2N2O2   [Søk: NIST]
UREA, N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)- N-METHOXY-N-METHYL-
Linuron,
N'-(3,4-Diklorfenyl)-N,N-dimetylurea C9H10Cl2N2O   [Søk: NIST]
UREA, N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)- N,N-DIMETHYL-
Diuron, Diklorfenyldimetylurea,
N-(3,4-Diklorfenyl)propanamid C9H9Cl2NO   [Søk: NIST]
PROPANAMIDE, N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-
Propanil, Diklorfenylpropionamid,
N-Ethyl-N-methylnitrosamine C3H8N2O   [Søk: NIST]
N-ethyl-N-methylnitrous amide
N-Etylanilin C8H11N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N-ETHYL-,
N-Etyl-N-fenyletanamid C10H13NO   [Søk: NIST]

N-Etyl-N-fenylacetamid,
N-Etyl-N-nitrosourea C3H7N3O2   [Søk: NIST]
UREA, N-ETHYL-N-NITROSO-,
N-Fenyl-2-naftylamin C16H13N   [Søk: NIST]
2-NAPHTHALENAMINE, N-PHENYL-,
N-(Fluordiklormetyltio)ftalimid, C9H4Cl2FNO2S   [Søk: NIST]

1-[N-(2-hydroksypropyl)]amino-2-propanol C6H15NO2   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, 1,1'-IMINOBIS-
1,1-Imopropan-2-ol, Diisopropanolamin
nido-pentaboran(9) B5H9   [Søk: NIST]
nido-pentaborane(9)
pentaboran(9)
Nikkeltetrakarbonyl C4O4Ni   [Søk: NIST]
NICKEL CARBONYL (NI(CO)4), (T-4)-
Nikkelkarbonyl, Tetrakarbonylnikkel
5-Nitroacenaften C12H9NO2   [Søk: NIST]
ACENAPHTHYLENE, 1,2-DIHYDRO- 5-NITRO-,
4-Nitroanilin C6H6N2O2   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4-NITRO-,
Nitrobenzen C6H5NO2   [Søk: NIST]
BENZENE, NITRO-,
4-Nitrobifenyl C12H9NO2   [Søk: NIST]
1,1'-BIPHENYL, 4-NITRO-,
Nitroetan C2H5NO2   [Søk: NIST]
ETHANE, NITRO-,
4-Nitrofenol C6H5NO3   [Søk: NIST]
PHENOL, 4-NITRO-
p-Nitrofenol,
nitrogendioksid NO2   [Søk: NIST]
nitrogen dioxide
nitrogen(IV)oksid
nitrogenmonooksid NO   [Søk: NIST]
nitrogen oxide
nitrogen(II)oksid,
nitrogentrifluorid NF3   [Søk: NIST]
nitrogen fluoride
nitrogen(V)syre HNO3   [Søk: NIST]
trioxidonitric acid
salpetersyre
Nitrometan CH3NO2   [Søk: NIST]
METHANE, NITRO-,
1-Nitropropan C3H7NO2   [Søk: NIST]
PROPANE, 1-NITRO-,
2-Nitropropan C3H7NO2   [Søk: NIST]
PROPANE, 2-NITRO-,
4-Nitrosoanilin C6H6N2O   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4-NITROSO-,
1-Nitrosopiperidin C4H8N2O   [Søk: NIST]
PIPERIDINE, 1-NITROSO-
N-Nitrosopiperidin
N-(4-Klorfenyl)-N´-metoksy-N´-metylurea C9H11ClN2O2   [Søk: NIST]
UREA, N'-(4-CHLOROPHENYL)- N-METHOXY-N-METHYL-
Monolinuron
N'-(4-Klor-2-metylfenyl)-N,N-dimetylmetanimidamid C10H13ClN2   [Søk: NIST]
METHANIMIDAMIDE, N'-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENYL)-N,N-DIMETHYL-
Klordimeform,Klorfenamidin
N-Klor-p-toluensulfonamid natriumsalt C7H7ClNaO2S   [Søk: NIST]
BENZENESULFONAMIDE, N-CHLORO-4-METHYL-, SODIUM SALT
Kloramin T, N-Klor-p-toluensulfonamid
N-Metylanilin C7H9N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N-METHYL-,
N-(1-metyletyl)anilin C9H13N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-
Isopropylanilin,
2-[N-metyl-N-(2-hydroksyetyl)]aminoetanol, C5H13NO2   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2,2'-(METHYLIMINO)BIS-
N-Metyldietanolamin, 2,2'-Metyliminodietanol
N-Metyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidin C2H5N5O3   [Søk: NIST]
GUANIDINE, N-METHYL- N'-NITRO-N-NITROSO-,
N-Metyl-N-nitrosometylamin C2H6N2O   [Søk: NIST]
METHANAMINE, N-METHYL-N-NITROSO-
N-Nitrosodimetylamin, N,N-Dimetylnitrosamin,
N-Metyl-N-nitrosourea C2H5N3O2   [Søk: NIST]
UREA, N-METHYL-N-NITROSO-,
N-Metyl-N-nitrosouretan C4H8N2O3   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, METHYLNITROSO-, ETHYL ESTER,
N-Metyl-N-nitroso-vinylamin C3H6N2O   [Søk: NIST]

N-Metyl-N,2,4,6-tetranitroanilin C7H5N5O8   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N-METHYL- N,2,4,6-TETRANITRO-
2,4,6-Trinitrofenylnitramin, Tetryl,
N,N-bis(karboksymetyl)glysin C6H9NO6   [Søk: NIST]
GLYCINE, N,N-BIS(CARBOXYMETHYL)-,
N,N´-Bis(1-metyletyl)fosfordiamidofluorid C6H16FN2OP   [Søk: NIST]
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, N,N'-BIS(1-METHYLETHYL)-
Mipafox, Diisopropylfosfordiamidofluorid,
N,N'-Diacetylbenzidin C16H16N2O2   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, N,N'-[1,1'-BIPHENYL]- 4,4'-DIYLBIS-,
N,N-Diallyl-2-kloretanamid C8H12ClNO   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, 2-CHLORO-N,N- DI-2-PROPENYL-
Allidoklor, N,N-Diallylkloracetamid, N,N-Diallyl-2-kloracetamid,
N,N-Dietylanilin C10H15N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N,N-DIETHYL-,
N,N-Dietyl-3-metylbenzamid C12H17NO   [Søk: NIST]
BENZAMIDE, N,N-DIETHYL-3-METHYL-
DEET, DETA, N,N-Dietyl-m-toluamid,
N,N-Dietylnitrosamin C4H10N2O   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, N-ETHYL-N-NITROSO-,
N,N-Dimetylamin C2H7N   [Søk: NIST]
METHANAMINE, N-METHYL-,
N,N-Dimetylanilin C8H11N   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N,N-DIMETHYL-,
N,N-Dimetylbenzylamin C9H13N   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANAMINE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetyletanamid C4H9NO   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetylacetamid,
N,N-Dimetyl-1,2-etandiamin C4H12N2   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL-
2-Dimetylaminoetylamin, 2-Aminoetyldimetylamin,
N,N-Dimetyletylamin C4H11N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, N,N-DIMETHYL-
N-etyldimetylamin,
N,N-Dimetyl-4-(fenyldiazenyl)anilin C14H15N3   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, N,N-DIMETHYL-4-(PHENYLAZO)-,
4-(Dimetylamino)azobenzen
N,N-Dimetylmetanamid C3H7NO   [Søk: NIST]
FORMAMIDE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetylformamid,
N,N-Dimetyl-N'-(3-klor-4-metoksyfenyl)urea C10H13ClN2O2   [Søk: NIST]
UREA, N'-(3-CHLORO- 4-METHOXYPHENYL)-N,N-DIMETHYL-
Metoksuron,
N,N-Dimetyl-N´-syklooktylurea, C11H22N2O   [Søk: NIST]
UREA, N'-CYCLOOCTYL-N,N-DIMETHYL-
Cykluron,
N-Nitroso-3-azapentan-1,5-diol C4H10N2O3   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2,2'-(NITROSOIMINO)BIS-
N-Nitrosodietanolamin
N-Nitrosomorfolin, C4H8N2O2   [Søk: NIST]

N-Nitroso-N,N-dipropylamin C6H14N2O   [Søk: NIST]
1-PROPANAMINE, N-NITROSO-N-PROPYL-
Propylnitrosamin,
N-Nitrosopyrrolidin C4H8N2O   [Søk: NIST]
PYRROLIDINE, 1-NITROSO-,
N,N,N',N'-Tetrametyl-1,4-diaminobenzen C10H16N2   [Søk: NIST]
1,4-BENZENEDIAMINE, N,N,N',N'-TETRAMETHYL-,
Norbormid C33H25N3O3   [Søk: NIST]
4,7-METHANO-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3A,4,7,7A-TETRAHYDRO- 5-(HYDROXYPHENYL-2-PYRIDINYLMETHYL)-8-(PHENYL-2-PYRIDINYLMETHYLENE)-,
5-Norbornen-2,3,dikarboksylsyreanhydrid C9H8O3   [Søk: NIST]
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-, (3aa,4a,7a,7aa)-,