Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
magnesium Mg   [Søk: NIST]
magnesium
magnesiumoksid MgO   [Søk: NIST]
magnesium oxide
Malation, C10H19O6PS2   [Søk: NIST]
BUTANEDIOIC ACID, [(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, DIETHYL ESTER
S-(1,2-dikarbetoksyetyl)-O,O-dimetylfosforditioat,
mangan Mn   [Søk: NIST]
manganese
mangan(IV)oksid, mangandioksid MnO2   [Søk: NIST]
manganese dioxide
Mannitolheksanitrat C6H8N6O15   [Søk: NIST]

Heksanitromannitol, Nitromannit
MCT C8H5Mn   [Søk: NIST]

Trikarbonylsyklopentadienyl-metyl-1-mangan
Mefosfolan C8H16NO3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORAMIDIC ACID, (4-METHYL- 1,3-DITHIOLAN-2-YLIDENE)-, DIETHYL ESTER
Mekarbam C10H20NO5PS2   [Søk: NIST]
7-OXA-5-THIA-2-AZA-6-PHOSPHANONANOIC ACID, 6-ETHOXY-2-METHYL-3-OXO-, ETHYL ESTER, 6-SULFIDE,
Merkaptoetansyre C2H4O2S   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, MERCAPTO-
Tioglykolsyre, Merkaptoeddiksyre,
Metan CH4   [Søk: NIST]
METHANE,
Metanal CH2O   [Søk: NIST]
FORMALDEHYDE
Formaldehyd,
Metanol CH4O   [Søk: NIST]
METHANOL
Metylalkohol,
Metansulfonsyre CH4O3S   [Søk: NIST]
METHANESULFONIC ACID,
Metansulfonsyrefluorid CH3FO2S   [Søk: NIST]
METHANESULFONYL FLUORIDE,
Metansyre, CH2O2   [Søk: NIST]
FORMIC ACID
Maursyre,
Metantiol CH4S   [Søk: NIST]
METHANETHIOL
Metylmerkaptan,
2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)anilin C14H15N3   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 2-METHYL-4-[(2-METHYLPHENYL)AZO]-
o-Aminoazotoluen, 2-Metyl-4- (2-metylfenyl)azobenzenamin, 4'-Amino-2,3'-dimetylazobenzen
Metidation C6H11N2O4PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(5-METHOXY-2-OXO-1,3,4-THIADIAZOL-3(2H)-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER,
Metiokarb C11H15NO2S   [Søk: NIST]
PHENOL, 3,5-DIMETHYL-4-(METHYLTHIO)-, METHYLCARBAMATE
Merkaptodimetur,
2-Metoksyanilin C7H9NO   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 2-METHOXY-
o-Anisidin,
4-Metoksyanilin C7H9NO   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4-METHOXY-
p-Anisidin,
2-Metoksyetanol C3H8O2   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-METHOXY-
Etylenglykolmonometyleter, Metylglykol,
Metoksyeten C3H6O   [Søk: NIST]
ETHENE, METHOXY-
Metylvinyleter,
2-Metoksyetyletanat C5H10O3   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-METHOXY-, ACETATE
Metylglykolacetat, 2-Metoksyetylacetat,
4-Metoksyfenol C7H8O2   [Søk: NIST]
PHENOL, 4-METHOXY-,
Metoksyklor C16H15Cl3O2   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,1'-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-METHOXY-,
4-Metoksy-2-nitroanilin C7H8N2O3   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4-METHOXY-2-NITRO-
o-Nitro-p-anisidin,
S-(5-Metoksy-4-okso-4H-pyran-2-yl)metyl-O,O-dimetylfosfortioat C9H13O6PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[(5-METHOXY- 4-OXO-4H- PYRAN-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Endotion,
1-Metoksypropan-2-ol C4H10O2   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, 1-METHOXY-
Propylenglykolmonometyleter,
2-(2-Metoksypropoksy)propanol, C7H16O3   [Søk: NIST]
PROPANOL, (2-METHOXYMETHYLETHOXY)-
Dipropylenglykolmetyleter,
Metomyl C5H10N2O2S   [Søk: NIST]
ETHANIMIDOTHIOIC ACID, N-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]-, METHYL ESTER,
1-Metyipyrrolidin-2-on C7H5N5O8   [Søk: NIST]
2-PYRROLIDINONE, 1-METHYL-
N-Metyl-2-pyrrolidinon
(1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat C10H12ClNO2   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER
Klorprofam,
Metylamin CH5N   [Søk: NIST]
METHANAMINE,
2-Metylaminoetanol C3H9NO   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-(METHYLAMINO)-
N-Metyl-2-etanolamin,
2-Metylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin, C8H15N5S   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-METHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-
Desmetryn,
2-Metylaziridin C3H7N   [Søk: NIST]
AZIRIDINE, 2-METHYL-
Propylenimin, 4-Metylpiridin,
(Metylazoksy)metyletanat C4H8N2O3   [Søk: NIST]
METHANOL, (METHYL-ONN-AZOXY)-, ACETATE (ESTER)
(Metylazoksy)metylacetat,
4-Metyl-1,3-benzendiamin C7H10N2   [Søk: NIST]
1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHYL-
2,4-Diaminotoluen,
2-Metylbuta-1,3-dien C5H8   [Søk: NIST]
1,3-BUTADIENE, 2-METHYL-
Isopren,
2-Metylbutan C5H12   [Søk: NIST]
BUTANE, 2-METHYL-
Isopentan,
Metylbutanat C5H10O2   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID, METHYL ESTER
Metylbutyrat,
2-Metylbutan-2-ol C5H12O   [Søk: NIST]
2-BUTANOL, 2-METHYL-
tert-Pentanol,
3-Metylbutan-1-ol C5H12O   [Søk: NIST]
1-BUTANOL, 3-METHYL-,
3-Metylbutan-2-on C5H10O   [Søk: NIST]
2-BUTANONE, 3-METHYL-
Metylisopropylketon,
(3-Metylbutyl)etanat C7H14O2   [Søk: NIST]
1-BUTANOL, 3-METHYL-, ACETATE
Isoamylacetat, (3-Metylbutyl)acetat,
2-Metylbutyl-4,6-dinitrofenol C11H14N2O5   [Søk: NIST]

Dinosam,
Metyl-2-cyanoprop-2-enat C5H5NO2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, METHYL ESTER
Metyl-2-cyanoakrylat
4-Metyl-1-(1,1-dimetyletyl)benzen C11H16   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4-METHYL-
Butyltoluen, 1-Metyl-4-tert-butylbenzen
1-Metyl-2,4-dinitrobenzen C7H6N2O4   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-METHYL-2,4-DINITRO-
2,4-Dinitrotoluen,
2-Metyl-4,6-dinitrofenol C7H6N2O5   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-
DNOC,
2-Metyl-4,6- dinitrofenol, ammoniumsalt C7H9N3O5N   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-, AMMONIUM SALT
DNOC, ammoniumsalt,
3,3'-Metylenbis(4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on) C19H12O6   [Søk: NIST]
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3,3'-METHYLENEBIS[4-HYDROXY-
Dikumarin, Dikumarol
1,1´-Metylenbis(4-isocyanatobenzen) C15H10N2O2   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS[4-ISOCYANATO-
Difenylmetan-4,4'-diisocyanat
4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) C13H12Cl2N2   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENE BIS[2-CHLORO-,
4,4'-Metylenbis(2-metylanilin) C15H18N2   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENEBIS[2-METHYL-,
2,2'-Metylenbis(3,4,6-triklorfenol) C13H6Cl6O2   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,2'-METHYLENEBIS [3,4,6-TRICHLORO-,
4,4´-Metylendianilin C13H14N2   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENEBIS-,
4-Metylenoksetan-2-on C4H4O2   [Søk: NIST]
2-OXETANONE, 4-METHYLENE-
Diketen,
S,S'-Metylen-O,O,O',O'-tetraetylfosforditioat C9H22O4P2S4   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S,S'-METHYLENE O,O,O',O'-TETRAETHYL ESTER
Etion,
Metyletanat C3H6O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, METHYL ESTER
Metylacetat ,
2-(1-Metyletoksy)etanol C5H12O2   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-
2-Isopropoksyetanol,
2-(1-Metyletoksy)fenylmetylkarbamat C11H15NO3   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-, METHYLCARBAMATE,
(1-Metyletyl)amino-4-fenylaminobenzen    [Søk: NIST]
1,4-BENZENEDIAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-N'-PHENYL-
N-(1-Metyletyl)-N'-fenyl-1,4-benzendiamin, N-Isopropyl-N'-fenyl-1,4-benzendiamin
(1-Metyletyl)benzen C9H12   [Søk: NIST]
BENZENE, (1-METHYLETHYL)-
Kumen, Isopropylbenzen
3-(1-Metyletyl)-1H-2,1,3-benzotidiazin-4(3H)-on -2,2-dioksid C10H12N2O3S   [Søk: NIST]
1H-2,1,3-BENZOTHIADIAZIN-4(3H)-ONE, 3-(1-METHYLETHYL)-, 2,2-DIOXIDE
Bentazon,
(1-Metyletyl)nitrat C3H7NO3   [Søk: NIST]
NITRIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER
Isopropylnitrat,
1-Metyletyl-2,3-epoksypropyleter C6H12O2   [Søk: NIST]
OXIRANE, [(1-METHYLETHOXY)METHYL]-
Isopropylglycidyleter,
1-Metyletyletanat C5H10O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER
Isopropylacetat,
1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbonat C14H18N2O7   [Søk: NIST]
CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER
Dinobuton,
1-[(2-Metylfenyl)azo]-2-hydroksynaftalen C17H14N2O   [Søk: NIST]
2-NAPHTHALENOL, 1-[(2-METHYLPHENYL)AZO]-
Oil Orange SS,
2-Metylfuran C5H6O   [Søk: NIST]
FURAN, 2-METHYL-,
5-Metylheksan-2-on C7H14O   [Søk: NIST]
2-HEXANONE, 5-METHYL-,
5-Metylheptan-3-on C8H16O   [Søk: NIST]
3-HEPTANONE, 5-METHYL-,
1-Metyl-1H-imidazol C4H6N2   [Søk: NIST]
1H-IMIDAZOLE, 1-METHYL-
1-Metylimidazol,
(3-Metyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimetylkarbamat, C7H11N3O   [Søk: NIST]

Metylhydrazin CH6N2   [Søk: NIST]
HYDRAZINE, METHYL-,
Metyl-2-hydroksypropansyre C4H8O3   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, METHYL ESTER
Metyllaktat
Metylisocyanat C2H3NO   [Søk: NIST]
METHANE, ISOCYANATO-,
Metylisotiocyanat C2H3NS   [Søk: NIST]
METHANE, ISOTHIOCYANATO-,
Metylklorformat C2H3ClO2   [Søk: NIST]
CARBONOCHLORIDIC ACID, METHYL ESTER,
Metyl-2-klor-4-klorfenylpropanat C10H10Cl2O2   [Søk: NIST]
BENZENEPROPANOIC ACID, a,4-DICHLORO-, METHYL ESTER
Klorfenprop-metyl,
Metylmetanat C2H4O2   [Søk: NIST]
FORMIC ACID, METHYL ESTER
Metylformat,
Metylmetansulfonat C2H6O3S   [Søk: NIST]
METHANESULFONIC ACID, METHYL ESTER,
1-Metyl-4-(1-metyletenyl)sykloheksen C10H16   [Søk: NIST]
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)-
Dipenten, 1,8(9)-p-Mentadien,
1-Metyl-4-(1-metyletyl)benzen, C10H14   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-METHYL-4- (1-METHYLETHYL)-
p-Cymen,
3-Metyl-5-(1-metyletyl)fenylmetylkarbamat C12H17NO2   [Søk: NIST]
PHENOL, 3-METHYL-5-(1-METHYLETHYL)-, METHYLCARBAMATE
[3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat C10H17N3O2   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER
Isolan
Metyl-2-metylpropen-2-at C5H8O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, METHYL ESTER
Metylmetakrylat
2-Metyl-2-metyltiopropanal-O-[(metylamino)karbonyl]oksim C7H14N2O2S   [Søk: NIST]
PROPANAL, 2-METHYL-2-(METHYLTHIO)-, O-[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXIME
Aldikarb,
1-Metyl-5-norbornen-2,3- dikarboksylsyreanhydrid C10H10O3   [Søk: NIST]
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDROMETHYL-,
Metyl-3-okso-butanat C5H8O3   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID, 3-OXO-, METHYL ESTER
Aceteddiksyremetylester, Metylacetoacetat,
2-Metylpentan-2,4-diol C6H14O2   [Søk: NIST]
2,4-PENTANEDIOL, 2-METHYL-,
4-Metylpentan-2-ol C6H14O   [Søk: NIST]
2-PENTANOL, 4-METHYL-
Metylamylalkohol, Metylisobutylkarbinol
4-Metylpentan-2-on C6H12O   [Søk: NIST]
2-PENTANONE, 4-METHYL-
Metylisobutylketon,
4-Metyl-3-penten-2-on C6H10O   [Søk: NIST]
3-PENTEN-2-ONE, 4-METHYL-
Mesityloksid,
2-Metylpropan C4H10   [Søk: NIST]
PROPANE, 2-METHYL-
Isopropan,
2-Metylpropanal C4H8O   [Søk: NIST]
PROPANAL, 2-METHYL-
Isobutyraldehyd,
Metylpropanat C4H8O2   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, METHYL ESTER,
1-Metyl-1,3-propandiyl-bis(prop-2-enat) C10H14O4   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 1-METHYL- 1,3-PROPANEDIYL ESTER
(1,3-Butandiol)diakrylat,
2-Metylpropannitril C4H7N   [Søk: NIST]
PROPANENITRILE, 2-METHYL-
Isobutyronitril, 2-Metylpropylcyanid
2-Metylpropan-2-ol C4H10O   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, 2-METHYL-
tert-Butanol,
2-Metylpropanoylklorid C4H7ClO   [Søk: NIST]
PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL-
Isobutyroylklorid,
2-Metylpropansyre C4H8O2   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-METHYL-
Isosmørsyre,
Metylprop-2-enat C4H6O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER
Metylakrylat,
2-Metyl-2-propennitril C4H5N   [Søk: NIST]
2-PROPENENITRILE, 2-METHYL-
Metakrylnitril,
2-Metyl-2-propensyre C4H6O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-
Metakrylsyre,
2-(1-Metylpropyl)-4,6-dinitrofenyl-3-metylbut-2-enat C15H18N2O6   [Søk: NIST]
2-BUTENOIC ACID, 3-METHYL-, 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER
Binapakryl, 2-sek-Butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat,
1-Metylpropylamin C4H11N   [Søk: NIST]
2-BUTANAMINE
sek-Butylamin,
2-Metylpropylamin C4H11N   [Søk: NIST]
1-PROPANAMINE, 2-METHYL-
Isobutylamin,
1-Metylpropylbenzen C10H14   [Søk: NIST]
BENZENE, (1-METHYLPROPYL)-
sek-Butylbenzen,
1-Metylpropyletanat C6H12O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, 1-METHYLPROPYL ESTER
sek-Butylacetat, 1-Metylpropylacetat,
2-Metylpropyletanat C6H12O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER
Isobutylacetat, 2-Metylpropylacetat,
2-Metylpropyl-2-metylprop-2-enat C8H14O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER
Isobutylmetakrylat
2-Metylpropyl-2-propenat C7H12O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER
Isobutylakrylat
2-Metylpyridin C6H7N   [Søk: NIST]
PYRIDINE, 2-METHYL-
2-Pikolin,
4-Metylpyridin C6H7N   [Søk: NIST]
PYRIDINE, 4-METHYL-
4-Picolin,
(S)-3-(1-Metyl-2-pyrrolidinyl)pyridine C10H14N2   [Søk: NIST]
PYRIDINE, 3-(1-METHYL- 2-PYRROLIDINYL)-, (S)-
Nikotin,
Metylsilikat C4H12O4Si   [Søk: NIST]
SILICIC ACID (H4SiO4), TETRAMETHYL ESTER,
Metylsykloheksan C7H14   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANE, METHYL-
Metylcykloheksan,
2-Metylsykloheksanol C7H14O   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANOL, METHYL-
Heksahydrokresol, 2-Metylcykloheksanol,
2-Metylsykloheksanon C7H12O   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANONE, 2-METHYL-
2-Metylcykloheksanon,
Metyltriklorsilan CH3Cl3Si   [Søk: NIST]
SILANE, TRICHLOROMETHYL-,
Mevinfos C7H13O6P   [Søk: NIST]
2-BUTENOIC ACID, 3-[(DIMETHOXYPHOSPHINYL)OXY]-, METHYL ESTER, (E)-
Fosdrin, Metoksykarbonylmetylvinyldimetylfosfat,
Mitomycin C C15H18N4O5   [Søk: NIST]
AZIRINO[2',3':3,4]PYRROLO[1,2-a]INDOLE-4,7-DIONE, 6-AMINO-8- [[(AMINOCARBONYL)OXY]METHYL]-1,1a,2,8,8a,8b-HEXAHYDRO-8a-METHOXY-5-METHYL-, [1aS-(1aa,8b,8aa,8ba)]-
Ametycin,
Morfolin C4H9NO   [Søk: NIST]
MORPHOLINE,
Morfotion C8H16NO4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-(4-MORPHOLINYL)- 2-OXOETHYL] ESTER,