Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
kadmiumcyanid Cd(CN)2   [Søk: NIST]
cadmium cyanide
kadmiumdifluorid CdF2   [Søk: NIST]
cadmium difluoride
kadmiumfluorid
kadmiumdijodid CdI2   [Søk: NIST]
cadmium diiodide
kadmiumjodid
kadmiumdiklorid CdCl2   [Søk: NIST]
cadmium dichloride
kad miumklorid
kadmiumformat Cd(HCOO)2   [Søk: NIST]
cadmium formate
kadmiumheksafluoridosilikat CdSiF6   [Søk: NIST]
cadmium hexafluoridosilicate
kadmiumoksid CdO   [Søk: NIST]
cadmium oxide
kalium K   [Søk: NIST]
potassium
kaliumbromid KBr   [Søk: NIST]
potassium bromide
kaliumdifluoridohydrogenat KHF2   [Søk: NIST]
potassium difluoridohydrogenate
kaliumhydrogenfluorid,kaliumhydrogendifluorid
kaliumfluorid KF   [Søk: NIST]
potassium fluoride
kaliumhydrogensulfat(VI) KHSO4   [Søk: NIST]
potassium hydrogensulfate(VI)
kaliumhydroksid HKO   [Søk: NIST]
potassium hydroxide
kaliumjodid KI   [Søk: NIST]
kalium iodide
kaliumklorat(VII), kaliumtetraoksoklorat KClO4   [Søk: NIST]
potassium tetraoxidochlorate, potassium perchlorate
kaliumperklorat
kaliummanganat(VII) KMnO4   [Søk: NIST]
potassium manganate(VII), potassium permanganate
kaliumpermanganat
kaliumnitrat(III), kaliumdioksidonitrat KNO2   [Søk: NIST]
potassium dioxidonitrate, potassium nitrite
kaliumnitritt
kaliumtetraoksidojodat KIO4   [Søk: NIST]
potassium tetraoxidoiodate, potassium iodate(VII)
kaliumperjodat
kaliumtrioksidobromat KBrO3   [Søk: NIST]
pottasium trioxidobromate
kaliumbromat(V)
kaliumtrioksidojodat KIO3   [Søk: NIST]
potassium trioxidoiodate, potassium iodate(V)
kaliumjodat
kalium trioksidoklorat KClO3   [Søk: NIST]
potassium trioxochlorate
kaliumklorat(V)
kalsium Ca   [Søk: NIST]
calcium
kalsiumbis(trioksidoklorat) Ca(ClO3)2   [Søk: NIST]
calcium bis(trioxidochlorate)
kalsiumklorat(V)
kalsiumdihydrid CaH2   [Søk: NIST]
calcium dihydride
kalsiumhydrid
kalsiumdihydroksid Ca(OH)2   [Søk: NIST]
calcium dihydroxide
kalsiumhydroksid
kalsiumdikarbid CaC2   [Søk: NIST]
calcium dicarbide
kalsiumkarbid
kalsiumdiklorat(I), kalsiumbis(monoksidoklorat) Ca(ClO)2   [Søk: NIST]
calcium bis(monoxidochlorate)
kalsiumhypokloritt
kalsiumdiklorid CaCl2   [Søk: NIST]
calcium dichloride
kalsiumklorid
kalsiumdinitridokarbonat CaCN2   [Søk: NIST]
calcium dinitridocarbonate, calcium cyanamide
kalsiumcyanamid
kalsiumkromat(VI) CaCrO4   [Søk: NIST]
calcium chromate(VI)
kalsiumkromat
kalsiumoksid CaO   [Søk: NIST]
calcium oxide
lesket kalk
kalsiumsulfid CaS   [Søk: NIST]
calcium sulfide
Kamfer C10H16O   [Søk: NIST]
BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-ONE, 1,7,7-TRIMETHYL-,
karbon C   [Søk: NIST]
carbon
karbonbromidtrifluorid CBrF3   [Søk: NIST]
carbon bromide trifluoride
bromtrifluormetan
karbondikloridoksid, karbonyldiklorid COCl2 eller CCl2O   [Søk: NIST]
carbon dichloride oxide, carbonyl dichloride, carbonyl chloride
fosgen, karbonyldiklorid, karbonylklorid
karbondioksid CO2   [Søk: NIST]
carbon dioxide
karbondisulfid CS2   [Søk: NIST]
carbon disulfide
4,4'-Karbonimidoylbis(dimetylanilin), C17H21N3   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-
Auramin,
4,4'-Karbonimidoyl-bis(dimetylanilin) monohydroklorid C17H22ClN3   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-, MONOHYDROCHLORIDE
Auraminhydroklorid,
karbonmonooksid CO   [Søk: NIST]
carbon monoxide
karbontetrabromid CBr4   [Søk: NIST]
carbon tetrabromide
tetrabrommetan
karbontetraklorid CCl4   [Søk: NIST]
carbon tetrachloride,
tetraklormetan
karbonyldifluorid, karbondifluoridoxid CF2O eller COF2   [Søk: NIST]
carbonyl difluoride, carbon difluoride oxide
fluorfosgen
karbonylsulfid COS   [Søk: NIST]
carbonyl sulfide, carbon oxide sulfide
karbonoksidsulfid
Kelevan, C17H12Cl10O4   [Søk: NIST]

Kinometionat C10H6N2OS2   [Søk: NIST]
1,3-DITHIOLO[4,5-b]QUINOXALIN-2-ONE, 6-METHYL-
Oksytiokino
Kloracetonitril C2H2ClN   [Søk: NIST]
ACETONITRILE, CHLORO-,
Kloracetylklorid C2H2Cl2O   [Søk: NIST]
ACETYL CHLORIDE, CHLORO-,
2-Klorbenzaldehyd C7H5ClO   [Søk: NIST]
BENZALDEHYDE, 2-CHLORO-,
Klorbenzen C6H5Cl   [Søk: NIST]
BENZENE, CHLORO-
Monoklorbenzen,
2-Klorbenzonitril C7H4ClN   [Søk: NIST]
BENZONITRILE, 2-CHLORO-,
2-Klorbenzylidenmalononitril C10H5ClN2   [Søk: NIST]
PROPANEDINITRILE, [(2-CHLOROPHENYL)METHYLENE]-,
2-Klorbuta-1,3-dien C4H5Cl   [Søk: NIST]
1,3-BUTADIENE, 2-CHLORO-
Kloropren,
4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat C11H9Cl2NO2   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER
Barban,
4-Klorcyanometylamino-6-etylamino-1,3,5-triazin C9H13ClN6   [Søk: NIST]
PROPANENITRILE, 2-[[4-CHLORO-6- (ETHYLAMINO)-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-METHYL-
Cyanazin
Klordan C10H6Cl8   [Søk: NIST]
4,7-METHANO-1H-INDENE, 1,2,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-2,3,3a,4,7,7a-HEXAHYDRO-,
2-Klor-1-difluormetoksy-1,1,2-trifluoretan C3H2ClF5O   [Søk: NIST]
ETHANE, 2-CHLORO-1-(DIFLUOROMETHOXY)-1,1,2-TRIFLUORO-
Enfluran,
2-Klor-4-dimetylamino-6-metylpyrimidin C7H10ClN3   [Søk: NIST]
4-PYRIMIDINAMINE, 2-CHLORO-N,N,6-TRIMETHYL-
Krimidin,
4-Klor-3,5-dimetylfenol C8H9ClO   [Søk: NIST]
PHENOL, 4-CHLORO-3,5-DIMETHYL-
4-Klor-3,5-xylenol,
Klordioksid ClO2   [Søk: NIST]
CHLORINE OXIDE (ClO2)
Klor(IV)oksid,
3-Klor-1,2-epoksypropan C3H5ClO   [Søk: NIST]
OXIRANE, (CHLOROMETHYL)-
Epiklorhydrin,
Klorert difenyloksid    [Søk: NIST]

Kloretan C2H5Cl   [Søk: NIST]
ETHANE, CHLORO-
Etylklorid,
Kloretanal C2H3ClO   [Søk: NIST]
ACETALDEHYDE, CHLORO-
2-Kloracetaldehyd,
2-Kloretanamid C2H4ClNO   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, 2-CHLORO-
2-Kloracetamid,
2-Kloretanol C2H5ClO   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-CHLORO-
Etylenklorhydrin,
Kloretansyre C2H3ClO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, CHLORO-
Monokloreddiksyre, Kloreddiksyre,
Kloreten C2H3Cl   [Søk: NIST]
ETHENE, CHLORO-
Vinylklorid,
4-Klorfenoksyetansyre C8H7ClO3   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, (4-CHLOROPHENOXY)-
4-CPA, Tomatone, 4-Klorfenoksyeddiksyre
2-(4-Klorfenyl)fenylacetyl-1H-inden-1,3(2H)-dion C23H15ClO3   [Søk: NIST]
1H-INDENE-1,3(2H)-DIONE, 2-[(4-CHLOROPHENYL)PHENYLACETYL]-
Klorfacinon,
4-(2-Klorfenyl)hydrazon-3-metyl-4,5-isoxazoldion C10H8ClN3O2   [Søk: NIST]
4,5-ISOXAZOLEDIONE, 3-METHYL-, 4-[(2-CHLOROPHENYL)HYDRAZONE]
Drazoksolon, Drazoxolon,
4-Klorfenylbenzensulfonat C12H9ClO3S   [Søk: NIST]
BENZENESULFONIC ACID, 4-CHLOROPHENYL ESTER
Fenson,
2-Klor-1-fenyletanon C8H7ClO   [Søk: NIST]
ETHANONE, 2-CHLORO-1-PHENYL-,
klorfluoridtrioksid ClO3F   [Søk: NIST]
chlorine fluoride trioxide
perklorylfluorid
Klormetan, CH3Cl   [Søk: NIST]
METHANE, CHLORO-
Metylklorid,
2-(4-klor-2-metyl)fenoksypropansyre C10H11ClO3   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)-
Anicon B, 2-(4-klor-2-metyl)- fenoksypropionsyre
4-(4-Klor-2-metylfenoksy)butansyre C11H13ClO3   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID, 4-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)-
4-(4-Klor-2-metylfenoksy)smørsyre,
4-Klor-2-metylfenoksyetansyre C9H9ClO3   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, (4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY), -
MCPA, 4-Klor-2-metylfenoksyeddiksyre
4-Klor-3-metylfenol C7H7ClO   [Søk: NIST]
PHENOL, 4-CHLORO-3-METHYL-,
3-Klor-2-metylprop-1-en C4H7Cl   [Søk: NIST]
1-PROPENE, 3-CHLORO-2-METHYL-
1-Klor-4-nitrobenzen C6H4ClNO2   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-CHLORO-4-NITRO-
p-Nitroklorbenzen,
1-Klor-1-nitropropan C3H6ClNO2   [Søk: NIST]
PROPANE, 1-CHLORO-1-NITRO-,
2-Klor-N-(2-Kloretyl)-N-metyletylamin C5H11Cl2N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N-(2- CHLOROETHYL)-N-METHYL-
N-Metylbis-(2-kloretyl)amin,
2-Klor-N-(2-kloretyl)-N-metyletylammoniumklorid C5H12Cl3N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N- (2-CHLOROETHYL)-N-METHYL-, HYDROCHLORIDE
N-Metyl-bis(2-kloretyl)aminhydroklorid,
2-Klor-N-(1-metyletyl)acetanilid C11H14ClNO   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, 2-CHLORO- N-(1-METHYLETHYL)-N-PHENYL-
Propaklor, 2-Klor-N-isopropylacetanilid,
Klorometoksymetan, C2H5ClO   [Søk: NIST]
METHANE, CHLOROMETHOXY-
Klormetylmetyleter
Klorpentafluorid ClF5   [Søk: NIST]
CHLORINE FLUORIDE (ClF5),
1-Klorpropan-2-ol C3H7ClO   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, 1-CHLORO-
Propylenklorhydrin,
1-Klorpropanon C3H5ClO   [Søk: NIST]
2-PROPANONE, 1-CHLORO-
Kloraceton,
2-Klorpropansyre C3H5ClO2   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-CHLORO-
2-Klorpropionsyre,
3-Klorpropen C3H5Cl   [Søk: NIST]
1-PROPENE, 3-CHLORO-
Allylklorid,
2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat C8H14ClNS2   [Søk: NIST]
CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER
Sulfallat,
1-Klorstyren C8H7Cl   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-CHLORO-2-ETHENYL-
o-Klorstyren,
2-Klortoluen C7H7Cl   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-CHLORO-2-METHYL-,
2-Klortrietylamin C6H14ClN   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL-
Dietylaminoetyl-klorid,
klortrifluorid ClF3   [Søk: NIST]
chlorine trifluoride
klor(VII)syre HClO4   [Søk: NIST]
tetraoxochloric acid
perklorsyre
kobber Cu   [Søk: NIST]
copper
kobberdiklorid CuCl2   [Søk: NIST]
copper dichloride
kobber(II)klorid
kobber(I)klorid CuCl   [Søk: NIST]
copper chloride
kobberklorid
kobbersulfat CuSO4   [Søk: NIST]
copper(II) sulfate(VI)
kobolt Co   [Søk: NIST]
cobalt
kobolt(II)klorid, koboltdiklorid CoCl2   [Søk: NIST]
cobalt dichloride
koboltsulfat CoSO4   [Søk: NIST]
cobalt sulfate
Kolchicin C22H25NO6   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, N-(5,6,7,9-TETRAHYDRO- 1,2,3,10-TETRAMETHOXY-9-OXOBENZO[a]HEPTALEN-7-YL)-, (S)-,
Kreosot    [Søk: NIST]
CREOSOTE, THE DISTILLATE OF COAL TAR PRODUCED BY THE HIGH TEMPERATURE CARBONIZATION OF BITUMINOUS COAL. IT CONSISTS PRIMARILY OF AROMATIC HYDROCA
Kulltjærekreosot
Kromdikloriddioksid CrCl2O2   [Søk: NIST]
chromium dichloride dioxide
kromylklorid
krom(VI)oksid, kromtrioksid CrO3   [Søk: NIST]
chromium oxide
Krotalin C16H23NO6   [Søk: NIST]

Monokrotalin
Kruformat C12H19ClNO3P   [Søk: NIST]
PHOSPHORAMIDIC ACID, METHYL-, 2-CHLORO-4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENYL METHYL ESTER,
Krysen C18H12   [Søk: NIST]
CHRYSENE,
Kumafuryl C17H14O5   [Søk: NIST]
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY-
Hydroksyoksofurylbutylkumarin,
Kumaklor C19H15ClO4   [Søk: NIST]
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY-
Acetonylklorbenzylhydroksykumarin,
Kumatetralyl C19H16O3   [Søk: NIST]
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHALENYL)-
Hydroksytetrahydronaftylkumarin,
Kumitoat C17H12O5PS   [Søk: NIST]

kvikksølv Hg   [Søk: NIST]
mercury