Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
2-Imidazolidintion C3H6N2S   [Søk: NIST]
2-IMIDAZOLIDINETHIONE
Etylentiourea
Inden C9H8   [Søk: NIST]
1H-INDENE,
Indeno[1,2,3-cd]pyren C22H12   [Søk: NIST]
INDENO[1,2,3-cd]PYRENE,
3-Indolylbutansyre, C12H13NO2   [Søk: NIST]
1H-INDOLE-3-BUTANOIC ACID
3-Indolylsmørsyre, 3-Indolsmørsyre,
Isobenzan C9H4Cl8O   [Søk: NIST]
4,7-METHANOISOBENZOFURAN, 1,3,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-1,3,3a4,7,7a-HEXAHYDRO-
Telodrin
3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylsykloheksylisocyanat C12H18N2O2   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANE, 5-ISOCYANATO- 1-(ISOCYANATOMETHYL)-1,3,3-TRIMETHYL-
Isoforondiisocyanat, 3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylisocyanat,
Isodrin C12H8Cl6   [Søk: NIST]
1,4:5,8-DIMETHANONAPHTHALENE, 1,2,3,4,10,10-HEXACHLORO-1,4,4a,5,8,8a-hEXAHYDRO-, (1a,4a,4ab,5b,8b,8ab)-,
Isofenfos C15H24NO4PS   [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, 2-[[ETHOXY[(1- METHYLETHYL)AMINO]PHOSPHINOTHIOYL]OXY]-, 1-METHYLETHYL ESTER,