Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
Fenkapton C11H15Cl2O2PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[[(2,5-DICHLOROPHENYL)THIO]METHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Fenoksymetyloxiran C9H10O2   [Søk: NIST]
OXIRANE, (PHENOXYMETHYL)-,
Fenol C6H6O   [Søk: NIST]
PHENOL
Karbolsyre,
Fenotiazin C12H9NS   [Søk: NIST]
10H-PHENOTHIAZINE,
Fentoat C12H17O4PS2   [Søk: NIST]
BENZENEACETIC ACID, a-[(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, ETHYL ESTER,
Fenvalerat C25H22ClNO3   [Søk: NIST]
BENZENEACETIC ACID, 4-CHLORO-a-(1-METHYLETHYL)-, CYANO(3-PHENOXYPHENYL)METHYL ESTER
Fenylacetonitril C8H7N   [Søk: NIST]
BENZENEACETONITRILE
Benzylcyanid,
Fenyl-5,6-diklor-2-trifluormetyl-1H-benzimidazol-1-karboksylat C15H7Cl2F3N2O2   [Søk: NIST]
1H-BENZIMIDAZOLE-1-CARBOXYLIC ACID, 5,6-DICHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)-, PHENYL ESTER
Fenazaflor,
2-Fenylfenol C12H10O   [Søk: NIST]
[1,1'-BIPHENYL]-2-OL,
Fenylfosfin C6H7P   [Søk: NIST]
PHOSPHINE, PHENYL-,
Fenylhydrazin C6H8N2   [Søk: NIST]
HYDRAZINE, PHENYL-,
Fenylisocyanat C7H5NO   [Søk: NIST]
BENZENE, ISOCYANATO-
Isocyanatobenzen,
1-Fenylpropen C9H10   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-ETHENYL-2-METHYL-
2-Vinyltoluen, Metylstyren, 2-Metylstyren
2-Fenylpropen C9H10   [Søk: NIST]
BENZENE, (1-METHYLETHENYL)-
Metylstyren,
3-Fenyl-2-propenyl-2-aminobenzoat C16H15NO2   [Søk: NIST]
2-PROPEN-1-OL, 3-PHENYL-, 2-AMINOBENZOATE
Cinnamylantranilat,
1-Fenyl-3-pyrazolidon C9H10N2O   [Søk: NIST]
3-PYRAZOLIDINONE, 1-PHENYL-,
Ferbam C9H18FeN3S6   [Søk: NIST]
IRON, TRIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (OC-6-11)-,
Fluordiklormetan CHCl2F   [Søk: NIST]
METHANE, DICHLOROFLUORO-,
Fluoretanamid C2H4FNO   [Søk: NIST]
ACETAMIDE, 2-FLUORO-
Fluoracetamid
Fluoretansyre C2H3FO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, FLUORO-
Fluoreddiksyre
Fluoretylbifenyletanat C16H15FO2   [Søk: NIST]

Fluenetyl,Fluoretylbifenylacetat,
Fluortriklormetan CCl3F   [Søk: NIST]
METHANE, TRICHLOROFLUORO-,
Foksin C12H15N2O3PS   [Søk: NIST]
3,5-DIOXA-6-AZA-4-PHOSPHAOCT-6-ENE-8-NITRILE, 4-ETHOXY-7-PHENYL-, 4-SULFIDE
Formamid CH3NO   [Søk: NIST]
FORMAMIDE,
Formetanat, C11H15N3O2   [Søk: NIST]
METHANIMIDAMIDE, N,N-DIMETHYL- N'-[3-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]PHENYL]-
3-Dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat,
S-(2-Formylamino-2-oksoetyl)-O,O-dimetylfosforditioat C6H12NO4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(FORMYLMETHYLAMINO)-2-OXOETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Formotion,
Fosacetim C14H13Cl2N2O2PS   [Søk: NIST]
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, (1-IMINOETHYL)-, O,O-BIS(4-CHLOROPHENYL) ESTER
Fosalon C12H15ClNO4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(6-CHLORO-2-OXO-3(2H)-BENZOXAZOLYL)METHYL] O,O-DIETHYL ESTER,
fosfan PH3   [Søk: NIST]
phosphane
hydrogenfosfid
fosfordtrikloridoxid, fosforyltriklorid POCl3 eller PCl3O   [Søk: NIST]
phosporus trichloride oxide, phosphoryl trichloride
fosforylklorid
fosforpentaklorid PCl5   [Søk: NIST]
phosphorus pentachloride
fosfortribromid PBr3   [Søk: NIST]
phosphoru tribromide
fosfor(III)bromid
Fosmet C11H12NO4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Dimetylftalimidometylfosforditioat,
1,3-Ftalodinitril C8H4N2   [Søk: NIST]
1,3-BENZENEDICARBONITRILE
m-Ftalodinitril,
Ftalsyreanhydrid C8H4O3   [Søk: NIST]
1,3-ISOBENZOFURANDIONE,
Furan C4H4O   [Søk: NIST]
FURAN,
2,5-Furandion C4H2O3   [Søk: NIST]
2,5-FURANDIONE
Maleinsyreanhydrid,
2-Furanmetanol C5H6O2   [Søk: NIST]
2-FURANMETHANOL
Furfurylalkohol,
Furunålsolje    [Søk: NIST]

Pine oil,Tallolje,
2-(2-Furyl)-1H-benzimidazol C11H8N2O   [Søk: NIST]
1H-BENZIMIDAZOLE, 2-(2-FURANYL)-
Fuberidazol,
2-Furylmetanal C5H4O2   [Søk: NIST]
2-FURANCARBOXALDEHYDE
2-Furaldehyd, Furfural,