Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
(E)-But-2-enal C4H6O   [Søk: NIST]
2-BUTENAL, (E)-
Krotonaldehyd,
(E)-But-2-endikarboksylsyre C4H4O4   [Søk: NIST]
2-BUTENEDIOIC ACID (E)-
Fumarsyre
(E)-Dimetyl-3-dimetylamino-1-metyl-3-okso-1-propenylfosfat C8H16NO5P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, 3-(DIMETHYLAMINO)- 1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER, (E)-
Dikrotofos,
(E)-Etylbut-2-enat C6H10O2   [Søk: NIST]
2-BUTENOIC ACID, ETHYL ESTER, (E)-
Etylkrotonat,
Endosulfan, C9H6Cl6O3S   [Søk: NIST]
6,9-METHANO-2,4,3-BENZODIOXATHIEPIN, 6,7,8,9,10,10-HEXACHLORO-1,5,5a,6,9,9a-HEXAHYDRO-, 3-OXIDE
Tiodan,
Endrin C12H8Cl6O   [Søk: NIST]
2,7:3,6-DIMETHANONAPHTH[2,3-b]OXIRENE, 3,4,5,6,9,9-HEXACHLORO- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-OCTAHYDRO-, (1aa,2b,2ab,3a,6a,6ab,7b,7aa)-,
1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan C19H16O4   [Søk: NIST]
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-
Vinylcykloheksandiepoksid, 1-Epoksyetyl-3,4-epoksycykloheksan
1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan C8H12O2   [Søk: NIST]
7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE, 1-OXIRANYL-,
1,2-Epoksypropan C3H6O   [Søk: NIST]

1,2-Propylenoksid, Propenoksid,
1,3-Epoksypropan C3H6O   [Søk: NIST]
OXETANE
1,3-Propylenoksid, Oksetan,
2,3-Epoksypropanal C3H4O2   [Søk: NIST]
OXIRANECARBOXALDEHYDE
Glycidaldehyd,
2,3-Epoksypropan-1-ol C3H6O2   [Søk: NIST]
OXIRANEMETHANOL
Glycidol,
(2,3-Epoksypropyl)tolyleter 2477114   [Søk: NIST]
OXIRANE, [(METHYLPHENOXY)METHYL]-
(2,3-Epoksypropyl)kresyleter
2,3-Epoksypropyl-2-metylprop-2-enat C7H10O3   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, OXIRANYLMETHYL ESTER
2,3-Epoksypropylmetakrylat,
2,3-Epoksypropyl-2-metylprop-2-enat C9H12   [Søk: NIST]
BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-ENE, 5-ETHYLIDENE-
Nitroglycerol, 2,3-Epoksypropylmetakrylat,
2,3-Epoksypropylprop-2-enat    [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, OXIRANYLMETHYL ESTER
Glycidylakrylat, 2,3-Epoksypropylakrylat
Etan C2H6   [Søk: NIST]
ETHANE,
Etanal, C2H4O   [Søk: NIST]
ACETALDEHYDE
Acetaldehyd,
Etanamid, C2H5NO   [Søk: NIST]
ACETAMIDE
Acetamid,
Etandial C2H2O2   [Søk: NIST]
ETHANEDIAL
Glyoksal,
Etandikarboksylsyre C2H2O4   [Søk: NIST]
ETHANEDIOIC ACID
Oksalsyre
1,2-Etandiol C2H6O2   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIOL
Etylenglykol,
1,2-Etandioldinitrat C2H4N2O6   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIOL, DINITRATE,
Etanol C2H6O   [Søk: NIST]
ETHANOL
Etylalkohol,
Etanperoksysyre C2H4O3   [Søk: NIST]
ETHANEPEROXOIC ACID
Pereddiksyre
Etansyre, eddiksyre C2H4O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID
Etantiol C2H6S   [Søk: NIST]
ETHANETHIOL
Etylmerkaptan,
Eten C2H4   [Søk: NIST]
ETHENE
Etylen,
Etenoksid C2H4O   [Søk: NIST]
OXIRANE
Oxiran, Etylenoksid
Etenon C2H2O   [Søk: NIST]
ETHENONE
Keten,
Etenyletanat C4H6O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID ETHENYL ESTER,
Vinylacetat, Etenylacetat
6-Etoksy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylkinolin C14H19NO   [Søk: NIST]
QUINOLINE, 6-ETHOXY-1,2-DIHYDRO- 2,2,4-TRIMETHYL-
Etoksykin,
2-Etoksyetanol C4H10O2   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-ETHOXY-
Etylenglykolmonoetyleter, Cellosolve,
Etoksyeten C4H8O   [Søk: NIST]
ETHENE, ETHOXY-
Vinyletyleter
2-Etoksyetyletanat C6H12O3   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-ETHOXY-, ACETATE
Etylenglykolmonoetyleteracetat,Cellosolveacetat, 2-Etoksyetylacetat,
Etylamin C2H7N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE,
2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-klor-1,3,5-triazin C8H14ClN5   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-
Atrazin,
2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin C9H17N5S   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-
Ametryn,
S-(2-Etylamino-2-oksoetyl)-O,O-dimetylfosforditioat C6H14NO3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLAMINO)-2-OXOETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Etoatmetyl
Etylbenzen C8H10   [Søk: NIST]
BENZENE, ETHYL-,
Etylbrometanat C4H7BrO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, BROMO-, ETHYL ESTER
Etylbromacetat,
2-Etylbutanal    [Søk: NIST]
BUTANAL, 2-ETHYL-
2-Etylbutyraldehyd
2-Etylbutan-1-ol C6H14O   [Søk: NIST]
1-BUTANOL, 2-ETHYL-,
Etyl-2-cyanoprop-2-enat C6H7NO2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, ETHYL ESTER
Etyl-2-cyanoakrylat ,
Etyletanat C4H8O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID ETHYL ESTER
Etylacetat,
2-Etylheksanal C8H16O   [Søk: NIST]
HEXANAL, 2-ETHYL-,
2-Etylheksan-1,3-diol C8H18O2   [Søk: NIST]
1,3-HEXANEDIOL, 2-ETHYL-,
2-Etylheksylprop-2-enat    [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER
2-Etylheksylakrylat
Etyl-2-hydroksypropanat C5H10O3   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, ETHYL ESTER
Etyllaktat,
Etylkarbamat, C3H7NO2   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER
Uretan,
Etylkloretanat C4H7ClO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, CHLORO-, ETHYL ESTER
Etylkloracetat,
Etylklorformat C3H5ClO2   [Søk: NIST]
CARBONOCHLORIDIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylmetanat C3H6O2   [Søk: NIST]
FORMIC ACID, ETHYL ESTER
Etylformat,
Etylmetansulfonat C3H8O3S   [Søk: NIST]
METHANESULFONIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylmetyleter, C3H8O   [Søk: NIST]

Etyl-2-metylpropanat C6H12O2   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-METHYL-, ETHYL ESTER
Etylisobutyrat,
Etyl-2-metylprop-2-enat C6H10O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, ETHYL ESTER
Etylmetakrylat,
4-Etylmorfolin C6H13NO   [Søk: NIST]
MORPHOLINE, 4-ETHYL-
N-Etylmorfolin
Etylnitrat C2H5NO3   [Søk: NIST]
NITRIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylnitritt C2H5NO2   [Søk: NIST]
NITROUS ACID, ETHYL ESTER,
S-Etyl-N,N-dipropyltiokarbamat C9H19NOS   [Søk: NIST]
CARBAMOTHIOIC ACID, DIPROPYL-, S-ETHYL ESTER
EPTC,
Etyl-O-etyl-S-fenylfosfonoditioat C10H15OPS2   [Søk: NIST]
PHOSPHONODITHIOIC ACID, ETHYL-, O-ETHYL S-PHENYL ESTER
Fonofos,
Etyl-O-(2,4,5-triklorfenyl)-O-etylfosfonotioat C10H12Cl3O2PS   [Søk: NIST]
PHOSPHONOTHIOIC ACID, ETHYL-, O-ETHYL O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) ESTER
Trikloronat,
Etylpropanat C5H10O2   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylprop-2-enat C5H8O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, ETHYL ESTER
Etylakrylat,
S-(2-Etylsulfinyl)etyl-O,O-dimetylfosforditioat C6H15O4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLSULFINYL)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER,
S-(2-Etylsulfinyl-1-metyletyl)-O,O-dimetyltiofosfat C7H17O4PS2   [Søk: NIST]

S-[(2-Etylsulfonyl)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat C6H15O5PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLSULFONYL)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Demeton-S-metylsulfon,
S-(2-Etyltio)etyl-O,O-dietylfosfortioat C8H19O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] ESTER
Demeton-S,
S-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat C6H15O3PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER,
Demeton-S-metyl
S-(2-Etyltioetyl)-O,O-dimetylfosforditioat C6H15O2PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Tiometon
Etyn, C2H2   [Søk: NIST]
ETHYNE
Acetylen,