Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
DDT, C14H9Cl5   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,1'-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO-
Dekaklorpentasyklodekanon C10Cl10O   [Søk: NIST]
1,3,4-METHENO-2H-CYCLOBUTA[cd]PENTALEN-2-ONE, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6- DECACHLOROOCTAHYDRO-
Klordekon, Dekaklorpentacyklodekanon,
Dialifor, C14H17ClNO4PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-CHLORO-1-(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Dialifos,
Diallylftalat C14H14O4   [Søk: NIST]
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DI-2-PROPENYL ESTER,
dialuminiumtrioksid Al2O3   [Søk: NIST]
dialuminum trioxide
aluminiumoksid
2,4-Diaminoanisol C7H10N2O   [Søk: NIST]
1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHOXY-,
4,4'-Diaminoazobenzen C12H12N4   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-AZOBIS-,
1,2-Diaminobenzen C6H8N2   [Søk: NIST]
1,2-BENZENEDIAMINE
o-Fenylendiamin,
1,4-Diaminobenzen C6H8N2   [Søk: NIST]
1,4-BENZENEDIAMINE
1,4-Fenyldiamin,
1,2-Diaminoetan C2H8N2   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIAMINE
Etylendiamin,
2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin C9H9N5   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-PHENYL-
Benzoguanamin, 6-Fenyl-1,3,5-triazo-2,4-diamin,
1,4-Diamino-2-nitrobenzen C6H7N3O2   [Søk: NIST]

2-Nitro-p-fenylendiamin,
2,5-Diaminotoluen C7H10N2   [Søk: NIST]
1,4-BENZENEDIAMINE, 2-METHYL-
p-Toluendiamin,
S-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforditioat C6H12N5O2PS2   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(4,6-DIAMINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER Menazon
diammoniumkromat(VI) (NH4)2CrO4   [Søk: NIST]
diammonium chromate(VI)
Ammoniumkromat
diantimonpentasulfid Sb2S5   [Søk: NIST]
diantimony pentasulfide
antimon(V)sulfid
diatriumheptaoksidotetraborat dekahydrat Na2B4O710H2O   [Søk: NIST]
disodium heptaoxidotetraborate decahydrate
boraks, natriumtetraborat
3,6-Diazaoktan-1,8-diamin C6H18N4   [Søk: NIST]
1,2-ETHANEDIAMINE, N,N'-BIS(2-AMINOETHYL)-
Trietylentetramin
Diazometan CH2N2   [Søk: NIST]
METHANE, DIAZO-,
Dibenz[a,h]akridin, C21H13N   [Søk: NIST]
dibenzo[a,h]acridine
Dibenz[a,h]antracen C22H14   [Søk: NIST]
DIBENZ[a,h]ANTHRACENE,
Dibenzo[a,e]pyren C24H14   [Søk: NIST]
NAPHTHO[1,2,3,4-def]CHRYSENE,
Dibenzo[a,h]pyren C24H14   [Søk: NIST]
DIBENZO[b,d,e,f]CHRYSENE,
Dibenzo[a,i]pyren C24H14   [Søk: NIST]
BENZO[rst]PENTAPHENE,
7H-Dibenzo[c,g]karbazol C20H13N   [Søk: NIST]
7H-DIBENZO[c,g]CARBAZOLE,
Dibenzoylperoksid C14H10O4   [Søk: NIST]
PEROXIDE, DIBENZOYL
Benzoylperoksid,
dibly(II)bly(IV)oksid Pb2PbO4   [Søk: NIST]
dilead(II) lead(IV) okside
blymønje, triblytetraoksid, bly(II)tetraoksidoplumbat(IV)
diboran(6) B2H6   [Søk: NIST]
diborane(6)
dibortrioksid B2O3   [Søk: NIST]
diboron trioxide
boroksid
dibrom Br2   [Søk: NIST]
dibromine
brom
Dibromdifluormetan CBr2F2   [Søk: NIST]
METHANE, DIBROMODIFLUORO-,
(1,2-Dibrom-2,2-dikloretyl)dimetylfosfat C4H7Br2Cl2O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, 1,2-DIBROMO- 2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL ESTER
Dibromfos,
1,2-Dibrometan C2H5Br   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,2-DIBROMO-
Etylenbromid
3,5-Dibrom-4-hydroksybenzonitril C7H3Br2NO   [Søk: NIST]
BENZONITRILE, 3,5-DIBROMO-4-HYDROXY-
Bromoksynil,
1,2-Dibrom-3-klorpropan C3H5Br2Cl   [Søk: NIST]
PROPANE, 1,2-DIBROMO-3-CHLORO-
DPCP,
Dibrommetan CH2Br2   [Søk: NIST]
METHANE, DIBROMO-
Metylenbromid,
Dibutylamin C8H19N   [Søk: NIST]
1-BUTANAMINE, N-BUTYL-,
2-(Dibutylamino)etanol C10H23NO   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-(DIBUTYLAMINO)-,
Dibutyleter C8H18O   [Søk: NIST]
BUTANE, 1,1'-OXYBIS-
Dibutylfosfat C8H19O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, DIBUTYL ESTER,
Dibutylftalat C12H14O4   [Søk: NIST]
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIETHYL ESTER,
Dibutylnitrosamin C8H18N2O   [Søk: NIST]

Dicyanoditioantrakinon C14H4N2O2S2   [Søk: NIST]
NAPHTHO[2,3-b]-1,4-DITHIIN-2,3-DICARBONITRILE, 5,10-DIHYDRO-5,10-DIOXO-
Ditianon
Dieldrin C12H8Cl6O   [Søk: NIST]
2,7:3,6-DIMETHANONAPHTH[2,3-b]OXIRENE, 3,4,5,6,9,9-HEXACHLORO- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-OCTAHYDRO-, (1aa,2b,2aa,3b,6b,6aa,7b,7aa)-
Dienoklor C10Cl10   [Søk: NIST]
Bi-2,4-CYCLOPENTADIEN-1-YL, 1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-DECACHLORO-,
1,1-Dietoksyetan C6H14O2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1-DIETHOXY-,
Dietylamin C4H11N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, N-ETHYL-,
2-(Dietylamino)etanol C6H15NO   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-(DIETHYLAMINO)-,
2-(Dietylamino)etyl-2-metylprop-2-enat C10H19NO2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER
(2-Dietylaminoetyl)metakrylat,
3-(Dietylamino)propylamin C7H18N2   [Søk: NIST]
1,3-PROPANEDIAMINE, N,N-DIETHYL-
N,N-Dietyl-1,3-diaminopropan,
Dietylaminoetylhydroklorid C6H15Cl2N   [Søk: NIST]
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL-, HYDROCHLORIDE
2-Klortrietylamin-hydroklorid,
Dietylbenzen C10H14   [Søk: NIST]
BENZENE, DIETHYL-,
Dietyleter C4H10O   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1'-OXYBIS-
Eter,
1,2-Dietylhydrazin C4H12N2   [Søk: NIST]
HYDRAZINE, 1,2-DIETHYL,-,
Dietylkarbonat C5H10O3   [Søk: NIST]
CARBONIC ACID, DIETHYL ESTER,
Dietyl-2-klor-1-(2,4-diklorfenyl)etenylfosfat C12H14Cl3O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO- 1-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHENYL DIETHYL ESTER
Klorfenvinfos,
Dietyloksalat C6H10O4   [Søk: NIST]
ETHANEDIOIC ACID, DIETHYL ESTER
Etyloksalat,
Dietylsulfat C4H10O4S   [Søk: NIST]
SULFURIC ACID, DIETHYL ESTER,
Difenyleter C12H10O   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,1'-OXYBIS-,
2,2-Difenyl-N,N-dimetyletanamid C16H17NO   [Søk: NIST]
BENZENEACETAMIDE, N,N-DIMETHYL-a-PHENYL-
Difenamid, 2,2-Difenyl-N,N-dimetylacetamid,
difluor F2   [Søk: NIST]
difluorine
fluor
Difluordiklormetan CCl2F2   [Søk: NIST]
METHANE, DICHLORODIFLUORO-,
1,1-Difluoreten C2H2F2   [Søk: NIST]
ETHENE, 1,1-DIFLUORO-
1,1 Difluoretylen,
Difluorklormetan CHClF2   [Søk: NIST]
METHANE, CHLORODIFLUORO-,
1,2-Difluor-1,1,2,2-tetrakloretan C2Cl4F2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO- 1,2-DIFLUORO-,
difosforpentaoksid P2O5   [Søk: NIST]
diphosphorus pentaoxide
fosforpentaoksid, fosfor(V)oksid
difosforpentasulfid P2S5   [Søk: NIST]
diphosphorus pentasulfide
fosforpentasulfid, fosfor(V)sulfid,
(2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)metylkarbamat C12H15NO3   [Søk: NIST]
7-BENZOFURANOL, 2,3-DIHYDRO- 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE
Karbofuran,
dihydrogen H2   [Søk: NIST]
dihydrogen
hydrogen
dihydrogendinitridokarbonat, aminometannitril H2CN2   [Søk: NIST]
dihydrogen dinitridocarbonate, cyanamide, aminomethanenitrile
cyanamid
dihydrogenperoksid H2O2   [Søk: NIST]
dihydrogen peroxide, hydrogen peroxide
hydrogenperoksid
dihydrogenselenid H2Se   [Søk: NIST]
dihydrogen selenide, selane
selenhydrid, selan
1,2-Dihydroksybenzen C6H6O2   [Søk: NIST]
1,2-BENZENEDIOL
Katekol,
1,3-Dihydroksybenzen C6H6O2   [Søk: NIST]
1,3-BENZENEDIOL
Resorcinol,
1,4-Dihydroksybenzen C6H6O2   [Søk: NIST]
1,4-BENZENEDIOL
Hydrokinon, Hydroquinon,
(2,3-Dihydro-2-metyl-7-benzofuranyl)karbamat C11H13NO3   [Søk: NIST]

Dekarbofuran,
dijernbis(tetraoksidosulfat) Fe2(SO4)3   [Søk: NIST]
diiron tris(tetraoxidosulfate)
jern(III)sulfat
dijod I2   [Søk: NIST]
diiodine
jod
dikaliumdikromat(VI) K2Cr2O7   [Søk: NIST]
dipotassium dichromate(VI)
kaliumdikromat(VI)
dikaliumkromat(VI) K2CrO4   [Søk: NIST]
dipotassium chromate(VI)
kaliumkromat
dikaliumsulfid K2S   [Søk: NIST]
dipotassium sulfide
kaliumsulfid
dikaliumtrioxidokarbonat K2CO3   [Søk: NIST]
dipotassium trioxidocarbonate
kaliumkarbonat
Dikloracetylen C2Cl2   [Søk: NIST]

Dikloracetylklorid C2HCl3O   [Søk: NIST]
ACETYL CHLORIDE, DICHLORO-,
1,2-Diklorbenzen C6H4Cl2   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,2-DICHLORO-,
1,4-Diklorbenzen C6H4Cl2   [Søk: NIST]
BENZENE, 1,4-DICHLORO-
Paradiklorbenzol,
3,3'-Diklorbenzidin C12H10Cl2N2   [Søk: NIST]
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DICHLORO-,
2,6-Diklorbenzonitril C7H3Cl2N   [Søk: NIST]
BENZONITRILE, 2,6-DICHLORO-
Diklobenil,
4,4'-Diklordibenzoylperoksid C14H8Cl2O4   [Søk: NIST]
PEROXIDE, BIS(4-CHLOROBENZOYL)
Bis(4-klorbenzoyl)peroksid,
2,2,'-Diklordietylsulfid    [Søk: NIST]

1,3-Diklor-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidindion C5H6Cl2N2O2   [Søk: NIST]
2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYL-
1,3-Diklor-5,5-dimetylhydantoin,
Diklordimetylsilan C2H6Cl2Si   [Søk: NIST]
SILANE, DICHLORODIMETHYL-
Dimetyldiklorsilan,
1,1-Dikloretan C2H4Cl2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1-DICHLORO-
1,2-Dikloretan C2H4C2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,2-DICHLORO-
Etylendiklorid
Dikloretansyre C2H2Cl2O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, DICHLORO-
Dikloreddiksyre,
1,1-Dikloreten C2H2Cl2   [Søk: NIST]
ETHENE, 1,1-DICHLORO-
1,1-Dikloretylen, Vinylidenklorid,
1,2-Dikloreten C2H2Cl2   [Søk: NIST]
ETHENE, 1,2-DICHLORO-
1,2-Dikloretylen, Acetylendiklorid,
2,2-Dikloretenyldimetylfosfat C4H7Cl2O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL ESTER
Diklorvos, 2,2-Diklorvinyldimetylfosfat,
2-(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat C8H8Cl2O5S   [Søk: NIST]
2,4-DES,
Disul
2,4-Diklorfenoksybutansyre C10H10Cl2O3   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)-
2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB,
2,4-Diklorfenoksyetansyre C8H6Cl2O3   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, (2,4-DICHLOROPHENOXY)-
2,4-Diklorfenoksyeddiksyre
2,4-Diklorfenol C6H4Cl2O   [Søk: NIST]
PHENOL, 2,4-DICHLORO-,
a-(2,4-Diklorfenyl)-a-fenyl-5-pyrimidinmetanol C17H12Cl2N2O   [Søk: NIST]

Triarimol,
Diklormetan CH2Cl2   [Søk: NIST]
METHANE, DICHLORO-
Metylendiklorid,
3,6-Diklor-2-metoksybenzosyre C8H6Cl2O3   [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, 3,6-DICHLORO-2-METHOXY-
Dikamb,
(Diklormetyl)benzen C7H6Cl2   [Søk: NIST]
BENZENE, (DICHLOROMETHYL)-
Diklortoluen, Benzylidenklorid,
2,3-Diklor-1,4-naftalendion C10H4Cl2O2   [Søk: NIST]
1,4-NAPHTHALENEDIONE, 2,3-DICHLORO-
Diklon, 2,3-Diklor-1,4-naftokinon,
1,1-Diklor-N-(dimetylamino)sulfonyl-N-fenyl-1-fluormetansulfenamid C9H11Cl2FN2O2S2   [Søk: NIST]
METHANESULFENAMIDE, 1,1-DICHLORO-N-[(DIMETHYLAMINO)SULFONYL]-1-FLUORO-N-PHENYL-
Diklofluanid,
1,1-Diklor-1-nitroetan C2H3Cl2NO2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1-DICHLORO-1-NITRO-,
1,2-Diklorpropan C3H6Cl2   [Søk: NIST]
PROPANE, 1,2-DICHLORO-,
2,2-Diklorpropansyre C3H4Cl2O2   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2,2-DICHLORO-,
1,3-Diklorpropen C3H4Cl2   [Søk: NIST]
1-PROPENE, 1,3-DICHLORO-,
S-(2,3-Diklor-2-propenyl)bis[(1-metyletyl)tiokarbamat] C10H17Cl2NOS   [Søk: NIST]
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3-DICHLORO-2-PROPENYL) ESTER
Di-allat,
2,6-Diklortiobenzamid C7H5Cl2NS   [Søk: NIST]
BENZENECARBOTHIOAMIDE, 2,6-DICHLORO-
Klortiamid,
1,3-Diklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion C3HCl2N3O3   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3-DICHLORO-
Diklorisocyanursyre
dikobberoksid CU2O   [Søk: NIST]
dicopper oxide
kobber(I)oksid
Dikvat C12H12N2.2Br   [Søk: NIST]
DIPYRIDO[1,2-a:2',1'-C]PYRAZINEDIIUM, 6,7-DIHYDRO-, DIBROMIDE,
dikvikksølvdiklorid Hg2Cl2   [Søk: NIST]
dimercury dichloride
kvikksølv(I)klorid
3,3'-Dimetoksybenzidin C14H16N2O2   [Søk: NIST]
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DIMETHOXY-,
1,1-Dimetoksyetan C4H10O2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1-DIMETHOXY-
Dimetylacetal,
1,2-Dimetoksyetan C4H10O2   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,2-DIMETHOXY-
Etylenglykoldimetyleter,
Dimetoksymetan C3H8O2   [Søk: NIST]
METHANE, DIMETHOXY-,
2,3-Dimetoksystryknin C23H26N2O4   [Søk: NIST]
STRYCHNIDIN-10-ONE, 2,3-DIMETHOXY-
Brucin
(Dimetylamino)acetonitril C4H8N2   [Søk: NIST]
ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)-,
2-(Dimetylamino)ethylmetacrylat C8H15NO2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER
2-Dimetylaminoetylmetakrylat, 2-(Dimetylamino)etyl-2-metyl-2-propenat
1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat C10H16N4O3   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER
Dimetilan
2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat C11H18N4O2   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER
Pirimikarb,
2-Dimetylaminoetanol C4H11NO   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-(DIMETHYLAMINO)-,
(4-Dimetylamino-3-metylfenyl)metylkarbamat C11H16N2O2   [Søk: NIST]
PHENOL, 4-(DIMETHYLAMINO)-3-METHYL-, METHYLCARBAMATE (ESTER)
Aminokarb,
1-Dimetylaminopropan-2-ol C5H13NO   [Søk: NIST]
2-PROPANOL, 1-(DIMETHYLAMINO)-,
3-Dimetylaminopropylamin, C5H14N2   [Søk: NIST]
1,3-PROPANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetyl-propan-1,3-diamin
1,1´-Dimetyl-4,4´-bipyridiniumdiklorid C12H14Cl2N2   [Søk: NIST]
4,4'-BIPYRIDINIUM, 1,1'-DIMETHYL-, DICHLORIDE
Parakvat,
1,3-Dimetylbutyletanat C8H16O2   [Søk: NIST]
2-PENTANOL, 4-METHYL-, ACETATE
4-Metyl-2-pentylacetat, 4-Metylpentyletanat,
1,2-Dimetyl-3,5-difenyl-1H-pyrazoliummetylsulfat C18H20N2O4S   [Søk: NIST]
1H-PYRAZOLIUM, 1,2-DIMETHYL-3,5-DIPHENYL-, METHYL SULFATE
Difenzokvat metylsulfat,
2-(1,1-Dimetyletyl)aminoetylprop-2-enat C10H19NO2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-[(1,1-DIMETHYLETHYL)AMINO]ETHYL ESTER
2-(tert-Butylamino)etylmetakrylat
2-(1,1-Dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol C10H12N2O5   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4,6-DINITRO-
Dinoterb, 2-tert-Butyl-4,6-dinitrofenol,
1,1-Dimetyletylamin C4H11N   [Søk: NIST]
2-PROPANAMINE, 2-METHYL-
tert-Butylamin,
2-(1,1-Dimetyletylamino)-4-etylamino-6-klor-1,3,5-triazin C9H16ClN5   [Søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N'-ETHYL-
Terbutylazin,
1,1-Dimetyletyletanat C6H12O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
tert-Butylacetat, 1,1-Dimetyletylacetat,
Dimetylftalat C10H10O4   [Søk: NIST]
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIMETHYL ESTER,
2,5-Dimetylfuran C6H8O   [Søk: NIST]
FURAN, 2,5-DIMETHYL-,
2,6-Dimetylheptan-4-on C9H18O   [Søk: NIST]
4-HEPTANONE, 2,6-DIMETHYL-
Diisobutylketon,
1,2-Dimetyl-1H-imidazol C5H8N2   [Søk: NIST]
1H-IMIDAZOLE, 1,2-DIMETHYL-
1,2-Dimetylimidazol,
1,1-Dimetylhydrazin C2H8N2   [Søk: NIST]
HYDRAZINE, 1,1-DIMETHYL-,
1,2-Dimetylhydrazin C2H8N2   [Søk: NIST]

Dimetylkarbamoylklorid C3H6ClNO   [Søk: NIST]
CARBAMIC CHLORIDE, DIMETHYL-,
Dimetylkarbonat C3H6O3   [Søk: NIST]
CARBONIC ACID, DIMETHYL ESTER,
2,2-Dimetyl-4-metylkarbamoyl-1,3-benzodioksol C11H13NO4   [Søk: NIST]
1,3-BENZODIOXOL-4-OL, 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE
Bendiokarb, Benkarbat,
(Z)-Dimetyl-1-metyl-3-metylamino-3-okso-1-propenylfosfat C7H14NO5P   [Søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, DIMETHYL 1-METHYL-3-(METHYLAMINO)-3-OXO-1-PROPENYL ESTER, (Z)-
Monokrotofos, Dimetyl-cis-1-metyl-2-metylkarbamoylvinylfosfat,
5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat C11H17NO3   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER
Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat,
2,4-Dimetylpentan-3-on C7H14O   [Søk: NIST]
3-PENTANONE, 2,4-DIMETHYL-
Diisopropylketon,
2,2-Dimetylpropan C5H12   [Søk: NIST]
PROPANE, 2,2-DIMETHYL-
Neoptentan,
2,2-Dimetyl-1,3-propandiylbis(2-propenat) C11H16O4   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIYL ESTER
2,2-Dimetyl-1,3-propandiyldiakrylat,
Dimetylsulfat C2H6O4S   [Søk: NIST]
SULFURIC ACID, DIMETHYL ESTER,
1,4-Dimetylsykloheksan C8H16   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANE, 1,4-DIMETHYL-,
2,6-Dimetyl-4-tridecylmorfolin C19H39NO   [Søk: NIST]
MORPHOLINE, 2,6-DIMETHYL- 4-TRIDECYL-
Tridemorf, Dimetyltridecylmorfolin,
Dimetyl-(2,2,2-triklor-1-hydroksyetyl)fosfonat C4H8Cl3O4P   [Søk: NIST]
PHOSPHONIC ACID, (2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL)-, DIMETHYL ESTER
Triklorfon
dinatriumdikromat(VI) Na2Cr2O7   [Søk: NIST]
disodium dichromate(VI)
natriumdikromat
Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat C19H16N2Na2O7S2   [Søk: NIST]
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT
dinatriumkarbonat Na2CO3   [Søk: NIST]
disodium carbonate
natriumkarbonat
dinatriumpentacyanidonitrosylferrat(II) Na2[Fe(CN)5NO]   [Søk: NIST]
disodium pentacyanidonitrosylferrate
natriumnitroprussid
dinatriumpentaoksidodisulfat(IV) Na2S2O5   [Søk: NIST]
disodium pentaoxidodisulfate(IV)
natriumdisulfitt
dinatriumperoksid Na2O2   [Søk: NIST]
disodium peroxide
natriumperoksid
dinatriumsulfid Na2S   [Søk: NIST]
disodium sulfide
dinatriumtetraborat Na2B4O7   [Søk: NIST]
disodium tetraborate
dinatriumtetraoksodisulfat(S-S) Na2S2O4   [Søk: NIST]
disodium tetraoxidodisulfate(S-S), sodium dithionite
natriumtetraoksodisulfat(S-S)(III), natriumditionitt
2,4-Dinitroanilin C6H5N3O4   [Søk: NIST]
BENZENAMINE, 2,4-DINITRO-,
2,4-Dinitrofenyltiocyanat C7H3N3O4S   [Søk: NIST]
THIOCYANIC ACID, 2,4-DINITROPHENYL ESTER
dinitrogenoksid N2O   [Søk: NIST]
dinitrogen oxide
lystgass, nitrogen(I)oksid,
4,6-Dinitro-2-sykloheksylfenol C12H14N2O5   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-CYCLOHEXYL-4,6-DINITRO-
Dineks,
2,3-Dinitrotoluen C7H6N2O4   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-METHYL-2,3-DINITRO-
2,5-Dinitrotoluen C7H6N2O4   [Søk: NIST]
BENZENE, 2-METHYL-1,4-DINITRO-,
2,6-Dinitrotoluen C7H6N2O4   [Søk: NIST]
BENZENE, 2-METHYL-1,3-DINITRO-,
3,4-Dinitrotoluen C7H6N2O4   [Søk: NIST]
BENZENE, 4-METHYL-1,2-DINITRO-,
3,5-Dinitrotoluen C7H6N2O4   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-METHYL-3,5-DINITRO-,
Dinokton    [Søk: NIST]

Metylmetylheptyldinitrofenylkarbonat,
1,4-Dioksan C4H8O2   [Søk: NIST]
1,4-DIOXANE
Dietylendioksid,
Dioksation C12H26O6P2S4   [Søk: NIST]

Dioxandiylbisdietylfosforditioat ,
1,3-Dioksolan C3H6O2   [Søk: NIST]
1,3-DIOXOLANE,
2-(1,3-Dioksolan-2-yl)fenylmetylkarbamat C11H13NO4   [Søk: NIST]
PHENOL, 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-, METHYLCARBAMATE
Dioksakarb,
dioksygen O2   [Søk: NIST]
dioxygen
oksygen
Dipentylamin C10H23N   [Søk: NIST]
1-PENTANAMINE, N-PENTYL-,
Dipropylamin C6H15N   [Søk: NIST]
1-PROPANAMINE, N-PROPYL-,
Dipropyleter C6H14O   [Søk: NIST]
PROPANE, 1,1'-OXYBIS-,
Direct Black, C34H25N9Na2O7S2   [Søk: NIST]
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-AMINO-3-[[4'-[(2,4-DIAMINOPHENYL)AZO][1,1'-BIPHENYL]-4-YL]AZO]-5-HYDROXY-6-(PHENYLAZO)-, DISODIUM SALT
Dinatrium-4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)(1,1'-bifenyl)-4-yl]azo-5-hydroksy-6-fenylazo-2,7-naftalendisulfonat,
Direct Red 28, C32H22N6Na2O6S2   [Søk: NIST]
1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[4-AMINO-, DISODIUM SALT
Dinatrium-3,3'-[1,1'bifenyl-4,4'-diylbis(azo)bis(4-amino-1-naftalensulfonat),]
Distearyldimetylammoniumklorid C38H80ClN   [Søk: NIST]
1-OCTADECANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-OCTADECYL-, CHLORIDE
disvoveldekafluorid S2F10   [Søk: NIST]
disulfur decafluoride
disvoveldiklorid S2Cl2   [Søk: NIST]
disulfur dichloride
Disykloheksylamin C12H23N   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANAMINE, N-CYCLOHEXYL-
Dicykloheksylamin,
Disykloheksylammoniumnitritt C12H24N2O2   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANAMINE, N-CYCLOHEXYL-, NITRITE
Dicykloheksylammoniumnitritt
Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat C15H22N2O2   [Søk: NIST]

Disyklopentadien C10H12   [Søk: NIST]
4,7-METHANO-1H-INDENE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-
Dicyklopentadien,
1,3-Ditiolo[4,5-b]quinoksalin-2-tion C9H4N2S3   [Søk: NIST]
1,3-DITHIOLO[4,5-b]QUINOXALINE-2-THIONE
Tiokinox,
divanadiumpentaoksid V2O5   [Søk: NIST]
divanadium pentaoxide
vanadium(V)oksid, vanadiumpentaoksid
Divinyleter C4H6O   [Søk: NIST]
ETHENE, 1,1'-OXYBIS-,
Dodecylguanidinmonoacetat C13H29N3.C2H4O2   [Søk: NIST]
GUANIDINE, DODECYL-, MONOACETATE
Dodin,
Dodecyl-3,4,5-trihydroksybenzoat    [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, 3,4,5-TRIHYDROXY-, DODECYL ESTER
Laurylgallat, Dodecylgallat
Dodekaklorpentasyklodekan C10Cl12   [Søk: NIST]
1,3,4-METHENO-1H-CYCLOBUTA[cd]PENTALENE, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-DODECACHLOROOCTAHYDRO-
Perklorcyklodekan,