Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
Captafol C10H9Cl4NO2S   [Søk: NIST]
1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(1,1,2,2-TETRACHLOROETHYL)THIO]-,
Captan C9H8Cl3NO2S   [Søk: NIST]
1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(TRICHLOROMETHYL)THIO]-,
Cellulosenitrat    [Søk: NIST]

cesiumhydroksid CsOH   [Søk: NIST]
caesium hydroxide, cesium hydroxide
Cetyldimetylbenzylammoniumklorid    [Søk: NIST]

Cinerin I C20H28O3   [Søk: NIST]
CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 2,2-DIMETHYL-3-(2-METHYL-1-PROPENYL)-, 3-(2-BUTENYL)-2-METHYL-4-OXO- 2-CYCLOPENTEN-1-YL ESTER, [1R-[1a[S*(Z)],3B]]-,
Cinerin II C21H28O5   [Søk: NIST]
CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 3-(3-METHOXY-2-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL)-2,2-DIMETHYL-, 3-(2-BUTENYL)- 2-METHYL-4-OXO-2-CYCLOPENTEN-1-YL ESTER, [1R-[1a[S*(Z)],3B(E)],
Citrus Red No 2 C18H16N2O3   [Søk: NIST]
2-NAPHTHALENOL, 1-[(2,5-DIMETHOXYPHENYL)AZO]-,
Cyanogenklorid CClN   [Søk: NIST]
CYANOGEN CHLORIDE ((CN)Cl),
S-[2-(1-Cyano-1-metyletyl)amino-2-oksoetyl]-O,O-dietylfosfortioat, C10H19N2O4PS   [Søk: NIST]
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-[(1- CYANO-1-METHYLETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Cyantoat,
2-Cyanopropan-2-ol C4H7NO   [Søk: NIST]
PROPANENITRILE, 2-HYDROXY- 2-METHYL-
Acetoncyanhydrin,
Cyklofosamid C7H15Cl2N2O2P   [Søk: NIST]
2H-1,3,2-OXAZAPHOSPHORIN-2-AMINE, N,N-BIS(2-CHLOROETHYL)TETRAHYDRO-, 2-OXIDE
Endoksan,