Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Du kan også søke i "NIST", NIST Chemistry WebBook, for hver forbindelse.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk systematisk navn Molekylformel
IUPAC systematisk navn (Engelsk)
Norske synomymer
barium-bis(tetraoksidoklorat) Ba(ClO4)2   [Søk: NIST]
barium bis(tetraoxidochlorate), barium perchlorate
bariumperklorat
barium-bis(trioksidoklorat) Ba(ClO3)2   [Søk: NIST]
barium bis(trioxidochlorate), barium chlorate
bariumklorat(V), bariumklorat
bariumdiklorid BaCl2   [Søk: NIST]
barium dichloride
bariumklorid
bariumdioksidonitrat Ba(NO2)2   [Søk: NIST]
barium dioxidonitrate
bariumnitritt
bariumkarbonat BaCO3   [Søk: NIST]
barium carbonate
witheritt
bariumperoksid BaO2   [Søk: NIST]
barium peroxide
bariumsulfid BaS   [Søk: NIST]
barium sulfide
bariumtetraoksidokromat BaCrO4   [Søk: NIST]
barium tetraoxidochromate
bariumkromat(VI)
bariumtrioksidonitrat Ba(NO3)2   [Søk: NIST]
barium trioxidonitrate
bariumnitrat
Benkinoks, C13H11N3O2   [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, [4-(HYDROXYIMINO)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE]HYDRAZIDE
Benquinox,
Benomyl C14H18N4O3   [Søk: NIST]
CARBAMIC ACID, [1-[(BUTYLAMINO)- CARBONYL]-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]-, METHYL ESTER,
Bensulid, C14H24NO4PS3   [Søk: NIST]
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-BIS(1-METHYLETHYL) S-[2-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]ETHYL] ESTER,
Benzaldehyd C7H6O   [Søk: NIST]
BENZALDEHYDE,
Benzalklorid, C27H42ClNO2   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY]ETHOXY]ETHYL]-, CHLORIDE
Benzetoniumklorid
Benzen C6H6   [Søk: NIST]
BENZENE
Benzol,
1,2,4,5-Benzentetrakarboksylsyre-4-dianhydrid C10H2O6   [Søk: NIST]
1H,3H-BENZO[1,2-c:4,5-c']DIFURAN-1,3,5,7-TETRONE,
Benzentiol C6H6S   [Søk: NIST]
BENZENETHIOL
Fenylmerkaptan, Tiofenol.
1,2,4-Benzentrikarboksylsyre-1,2- anhydrid C9H4O5   [Søk: NIST]
5-ISOBENZOFURANCARBOXYLIC ACID, 1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-
Trimellitsyreanhydrid,
Benzidin, C12H12N2   [Søk: NIST]
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE,
Benzo[a]pyren C20H12   [Søk: NIST]
BENZO[a]PYRENE,
Benzo[b]fluoranten C20H12   [Søk: NIST]
BENZ[e]ACEPHENANTHRYLENE,
Benzo[e]pyren, C20H12   [Søk: NIST]
BENZO[e]PYRENE,
3,3',4,4'-Benzofenontetrakarboksylsyre-2-dianhydrid C17H6O7   [Søk: NIST]
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, 5,5'-CARBONYLBIS-,
Benzo[j]fluoranten C20H12   [Søk: NIST]
BENZO[j]FLUORANTHENE,
1,4-Benzokinon, C6H4O2   [Søk: NIST]
2,5-CYCLOHEXADIENE-1,4-DIONE
1,4-Dioksodihydrobenzen,
Benzonitril C7H5N   [Søk: NIST]
BENZONITRILE,
2-Benzotiazoltiol C7H5NS2   [Søk: NIST]
2(3H)-BENZOTHIAZOLETHIONE
Merkaptobenzotiazol,
1-(2-Benzotiazolyl)-3-metylurea C9H9N3OS   [Søk: NIST]
UREA, N-2-BENZOTHIAZOLYL-N'-METHYL-
Benztiazuron,
Benzoylklorid, C7H5ClO   [Søk: NIST]
BENZOYL CHLORIDE,
Benzylalkohol C7H8O   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANOL
Benzenmetanol,
Benzylamin C7H9N   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANAMINE,
Benzylbenzoat C14H12O2   [Søk: NIST]
BENZOIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER,
Benzylbromid C7H7Br   [Søk: NIST]
BENZENE, (BROMOMETHYL)-
a-Bromtoluen, (Brommetyl)benzen,
Benzylklorformat C8H7ClO2   [Søk: NIST]
CARBONOCHLORIDIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER,
Benzylklorid C7H7Cl   [Søk: NIST]
BENZENE, (CHLOROMETHYL)-
(Klormetyl)benzen,
Benzyl violet 4B C39H41N3O6S2.Na   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANAMINIUM, N-[4-[[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL][4-[ETHYL[(3-SULFOPHENYL)METHYL]AMINO]PHENYL]METHYLENE]-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE]-N-ETHYL-3-,
beryllium Be   [Søk: NIST]
beryllium
berylliumdihydroksid Be(OH)2   [Søk: NIST]
beryllium dihydroxide
berylliumhydroksid
berylliumoksid BeO   [Søk: NIST]
beryllium oxide
berylliumtetraoksidosulfat BeSO4   [Søk: NIST]
beryllium tetraoxidosulfate
berylliumsulfat
berylliumtetraoksidosulfat tetrahydrat BeSO44H2O   [Søk: NIST]
beryllium tetraoxidosulfate tetrahydrate
berylliumsulfattetrahydrat
Bifenyl C12H10   [Søk: NIST]
1,1'-BIPHENYL,
Bis(a,a-dimetylbenzyl)peroksid C18H22O2   [Søk: NIST]
PEROXIDE, BIS(1-METHYL- 1-PHENYLETHYL),
Bis(1,1-dimetyletyl)peroksid C8H18O2   [Søk: NIST]
PEROXIDE, BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)
Di-tert-butylperoksid
1,3-Bis(2,3-epoksypropoksy)benzen C12H14O4   [Søk: NIST]
OXIRANE, 2,2'-[1,3-PHENYLENEBIS- (OXYMETHYLENE)]BIS-
Resorcinoldiglycerineter.
Bis(2,3-epoksypropyl)eter C6H10O3   [Søk: NIST]
OXIRANE, 2,2'-[OXYBIS(METHYLENE)]BIS-
Diglycidyleter,
Bis(2-etylheksyl)ftalat C24H38O4   [Søk: NIST]
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, BIS(2-ETHYLHEXYL) ESTER
Di-sek-oktylftalat,
Bis(2-hydroksyetyl)sulfid, C4H10O2S   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2,2'-THIOBIS-
Tioglykol, 2,2'-Tiodietanol
2,5-Bis(hydroksymetyl)tetrahydrofuran C6H12O3   [Søk: NIST]
HEXITOL, 2,5-ANHYDRO-3,4-DIDEOXY-
2,5-Bis(hydroksymetyl)oksolan,
Bis(1-hydroksysykloheksyl)peroksid C12H22O4   [Søk: NIST]
CYCLOHEXANOL, 1,1'-DIOXYBIS-,
Bis(2-kloretyl)eter C4H8Cl2O   [Søk: NIST]
ETHANE, 1,1'-OXYBIS[2-CHLORO-,
1,1-Bis(4-klorfenyl)etanol C14H12Cl2O   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANOL, 4-CHLORO- a-(4-CHLOROPHENYL)-a-METHYL-
Klorfenetol,
1,1-Bis(4-klorfenyl)-2,2,2-trikloretanol C14H9Cl5O   [Søk: NIST]
BENZENEMETHANOL, 4-CHLORO-a-(4-CHLOROPHENYL)-a-(TRICHLOROMETHYL)-
Diklorkeltan,
Bis(klormetyl)eter C2H4Cl2O   [Søk: NIST]
METHANE, OXYBIS[CHLORO-
1,1'-Diklordimetyleter
Bis(1-metyletyl)amin C6H15N   [Søk: NIST]
2-PROPANAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-
Diisopropylamin,
Bis(1-metyletyl)eter C6H14O   [Søk: NIST]
PROPANE, 2,2'-OXYBIS-
Diisopropyleter, 2-Isopropoksypropan,
Bis(2-metylpropyl)amin C8H19N   [Søk: NIST]
1-PROPANAMINE, 2-METHYL-N-(2-METHYLPROPYL)-
Diisobutylamin,
Bis(1-oksododecyl)peroksid C24H46O4   [Søk: NIST]
PEROXIDE, BIS(1-OXODODECYL)
Dilauroylperoksid, Lauroylperoksid,
2-Bisyklo[2.2.1]heptylprop-2-enat C10H14O2   [Søk: NIST]

2-Norbornylakrylat, 2-Bisyklo[2.2.1]heptylakrylat,
bly bis(acetat) trihydrat Pb(C2H3O2)2?3H2O   [Søk: NIST]
lead bis(acetate) trihydrate
bly(II)acetat trihydrat
bly bis(azid) Pb(N3)2   [Søk: NIST]
lead bis(azide)
blyazid
bly bis(trioksonitrat) Pb(NO3)2   [Søk: NIST]
lead bis(trioxonitrate)
blynitrat
Bly-2,4,6-trinitroresorcinolat C6H3N3O8Pbx   [Søk: NIST]

bortrifluorid BF3   [Søk: NIST]
boron trifluoride
Brombenzen C6H5Br   [Søk: NIST]
BENZENE, BROMO-,
1-Brombutan C4H9Br   [Søk: NIST]
BUTANE, 1-BROMO-,
Brometan C2H5Br   [Søk: NIST]
ETHANE, BROMO-
Etylbromid,
Brometansyre C2H3BrO2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, BROMO-
Bromeddiksyre,
Brometen C2H3Br   [Søk: NIST]
ETHENE, BROMO-
Vinylbromid,
Bromklormetan CH2BrCl   [Søk: NIST]
METHANE, BROMOCHLORO-,
Brommetan CH3Br   [Søk: NIST]
METHANE, BROMO-
Metylbromid,
1-Brommetyl-2-metylbenzen C8H9Br   [Søk: NIST]

1-Brommetyl-3-metylbenzen C8H9Br   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-3-METHYL-
1-Brommetyl-4-metylbenzen C8H9Br   [Søk: NIST]
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-4-METHYL-,
Brompentafluorid BrF5   [Søk: NIST]
BROMINE FLUORIDE (BrF5),
1-Brompropan-2-on C3H5BrO   [Søk: NIST]
2-PROPANONE, 1-BROMO-
Bromaceton,
3-Brompropen C3H5Br   [Søk: NIST]
1-PROPENE, 3-BROMO-
Allylbromid,
Bromtrifluorid BrF3   [Søk: NIST]
BROMINE FLUORIDE (BrF3),
2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan C2HBrClF3   [Søk: NIST]
ETHANE, 2-BROMO-2-CHLORO- 1,1,1-TRIFLUORO-
Halotan,
1,3-Butadien C4H6   [Søk: NIST]
1,3-BUTADIENE,
Butan C4H10   [Søk: NIST]
BUTANE,
Butanal C4H8O   [Søk: NIST]
BUTANAL
Butyraldehyd,
Butanaloksim C4H9NO   [Søk: NIST]

Butyraldehydoksim,
Butanaloksim C4H9NO   [Søk: NIST]
BUTANAL, OXIME
Butyraldehydoksim,
Butandikarboksylsyre C6H10O4   [Søk: NIST]
HEXANEDIOIC ACID
Adipinsyre,
Butandisyreanhydrid C4H4O3   [Søk: NIST]
2,5-FURANDIONE, DIHYDRO-
Ravsyreanhydrid,
Butan-2-on C4H8O   [Søk: NIST]
2-BUTANONE
Metyletylketon,
2-Butanonoksim C4H9NO   [Søk: NIST]

Etylmetylketoksim,
2-Butanonperoksid C8H8O6   [Søk: NIST]
2-BUTANONE, PEROXIDE
Metyletylketonperoksid,
Butanoylkorid C4H7ClO   [Søk: NIST]
BUTANOYL CHLORIDE
Butyroylklorid,
Butansyre C4H8O2   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID
Smørsyre,
1-Butantiol, butylmerkaptan C4H10S   [Søk: NIST]
1-BUTANETHIOL
(Z)-2-Butendikarboksylsyre C4H4O4   [Søk: NIST]
2-BUTENEDIOIC ACID (Z)-
Maleinsyre,
But-3-en-2-on C4H6O   [Søk: NIST]
3-BUTEN-2-ONE
Metylvinylketon,
3-Butoksy-1,2-epoksypropan C7H14O2   [Søk: NIST]

Butyl(2,3-epoksypropyl)eter, Butylglycidyleter
2-Butoksyetanol C6H14O2   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-BUTOXY-
Butylglykol, Etylenglykolmonobutyleter,
2-(2-Butoksyetoksy)etyltiocyanat C9H17NO2S   [Søk: NIST]
THIOCYANIC ACID, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ESTER,
2-Butoksyetyletanat C8H16O3   [Søk: NIST]
ETHANOL, 2-BUTOXY-, ACETATE
Butylglykolacetat, 2-Butoksyetylacetat
1-Butoksypropan-2-ol C7H16O2   [Søk: NIST]
PROPANOL, BUTOXY-,
Butylamin C4H11N   [Søk: NIST]
1-BUTANAMINE,
Butylbutanat C8H16O2   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID, BUTYL ESTER
Butylbutyrat
Butyletanat C6H12O2   [Søk: NIST]
ACETIC ACID, BUTYL ESTER
Butylacetat,
Butyl-2-hydroksypropanat C7H14O3   [Søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, BUTYL ESTER
Butyllaktat
Butylklorformat C5H9ClO2   [Søk: NIST]
CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER
Klormaursyrebutylester,
Butyl-3-metylpropanat C9H18O2   [Søk: NIST]
BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER
Butylisovaleriat,
Butyl-2-metyl-2-propenat C8H14O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER
Butylmetakrylat
Butyl-2-propenat C7H12O2   [Søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER
Butylakrylat,
But-2-yn-1,4-diol C4H6O2   [Søk: NIST]

2-Butyn-1,4-diol
Butyrolakton C4H6O2   [Søk: NIST]
2-OXETANONE, 4-METHYL-,
Butyronitril C4H7N   [Søk: NIST]
BUTANENITRILE
Propylcyanid,