Kjemikeren svarer

Hvorfor skrumper ballong med hydrogengass?

Spørsmål - fra Tina:
En ballong som er blåst opp med luft holder seg oppblåst i ukevis.En ballong som er blåst opp med hydrogengass holder seg oppblåst bare noen timer før den begynner å skrumpe inn. Hva er årsaken til dette?

Svar fra Morten Moe

Grunnen til at ballongen med hydrogengass skrumper skyldes at hydrogengassmolekylene er tilstrakkelig små til å slippe ut gjennom eller mellom plastmolekylene i ballongen. Molekylene som utgjør størsteparten av luft, N2, O2 og Ar, er for store til å trenge mellom plastmolekylene i ballongen.

(Vist 11047 ganger.)

Emne(r): hydrogen, gass,

Vis alle emner