Kjemikeren svarer

Hvorfor løser aceton seg i vann?

Spørsmål - fra Kamilla:
Hvorfor løser aceton seg i vann?

Svar fra Morten Moe

Aceton (propanon) løser seg i vann fordi det er et polart molekyl. Polaritet er beskrevet i et annet svar på disse sidene.

De to frie elektronparene på oksygenet i aceton vil danne hydrogenbindinger med vann. Metylgruppene på aceton har ikke denne egenskapen, men nettoeffekten er slik at aceton løser seg i vann. Til sammenligning er feks 2-heksanon kun delvis løselig i vann, mens 2-dekanon (10 karbonatomer) er veldig lite løselig.

(Vist 13900 ganger.)

Emne(r): aceton, løselighet,

Vis alle emner