Kjemikeren svarer

Hva er reaksjonsfart og likvekt.?

Spørsmål - fra maria:
Hei! Jeg går på vg2 og har begynt på kap 7 om reaksjonsfart og likevekt. jeg forstår ikke hva reaksjonsfart er eller likvekt.

Svar fra Jorunn Sletten

Hei,

Når du begynner å lese kjemi, møter du på en del nye begreper som det er viktig at du lærer å forstå. Det krever nok ofte at du jobber en del med stoffet. Jeg vil tro at grundig lesing av lærebokkapitlet og diskusjon med læreren din i klasserommet vil klargjøre begrepene for deg på en bedre måte enn det jeg kan gjøre i en kort e-post.

Reaksjonsfart: Ulike kjemiske reaksjoner skjer med forskjellig hastighet. Noen reaksjoner går veldig raskt, en eksplosjon f.eks. Andre reaksjoner, som f.eks. rusting av jern, går mye langsommere.

Reaksjonsfarten gir oss et mål på hvor hurtig reaksjonen går; den forteller hvor mye av et stoff som reagerer i løpet av en viss tid.

Reaksjonsfarten kan uttrykkes ved "endring i konsentrasjon av en reaktant (eller et produkt) per tidsenhet", eller ved "endring i massen av en reaktant (eller et produkt) per tidsenhet".

Kjemisk likevekt: Kjemiske reaksjoner kan gå begge veier. En kjemisk reaksjon som foregår i et lukket, varmeisolert kar, vil etter en tid komme i kjemisk likevekt. Da er reaksjonsfarten "fra venstre mot høyre" lik reaksjonsfarten "fra høyre mot venstre". Når kjemisk likevekt er nådd, observeres ingen endring i konsentrasjonene for alle reaktanter og produkter.

mvh

Jorunn

(Vist 11497 ganger.)

Emne(r): reaksjonsfart, likevekt,

Vis alle emner