Kjemikeren svarer

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Spørsmål - fra Espen:
Hvordan lese ut fra en formel om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler?

Svar fra Jorunn Sletten

Hei,

Her må du nok bruke dine generelle kjemikunnskaper bindingstyper og atomære egenskaper.

Når man skal vurdere hvilken type kjemisk binding som finnes i et stoff,er det nyttig å ta utgangspunkt i atomenes elektronegativitet.

Elektronegativiteten til et atom er et mål på atomets evne til å trekke til seg elektronene i en binding; jo høyere elektronegativitet, jo større evne til å trekke på elektronen. Elektronegativiteten er lavest for elementene nederst til venstre i periodesystem og øker mot høyre og oppover i periodesystemet. Fluor har høyest elektronegativitet av samtlige elementer. Du kan finne en oversikt over elektronegativiteter på periodesystemet.no.

Når forskjellen i elektronegativitet er større enn 1.7 mellom to atomer i binding, regnes bindingen for å være en ionebinding. For NaCl, f.eks., er forskjellen i elektronegativitet mellom Na og Cl så stor at valenselektronet til Na blir overført til Cl, slik at vi i NaCl krystaller har Na+ og Cl- ioner.

I Cl2 inngår to make atomer, elektronegativitetsforskjellen er 0, og bindingen er en ren, upolar kovalent bindig. Mellom ionebinding og en upolar kovalent binding vil det være en kontinuerlig overgang. Når det ene atomet i bindingen trekker betydelig mer på bindingselektronene enn det andre, får vi en polar kovalent binding, - som f.eks. i HCl. Vi beskriver vanligvis bindingen som polar kovalent når forskjellen i elektronegativitet mellom de aktuelle atomene ligger mellom 0.4 og 1.7.

mvh

Jorunn

(Vist 16137 ganger.)

Emne(r): ioner, formel,

Vis alle emner