Kjemikeren svarer

Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

Spørsmål - fra Sadia Mahmood:
Hvorfor reagerer stivelse med jodløsning?

Svar fra Jorunn Sletten

Stivelse består av to ulike polysakkarider: amylose og amylopektin.

Amylose er bygd opp av glukose-enheter som er bundet sammen i en lang, ugrenet kjede. Amylopektin er også bygd opp av mange glukose-enheter,men her er det ikke en enkel kjede, men mange greiner.

Det er amylosen som danner et kompleks med iod.

Amylosekjeden er foldet sammen i en spiral. I hver omdreining av spiralen er det ca 6 glukoseenheter. Dermed blir det et sylinderformet hulrom inne i spiralen.

Iod, I2, er lite oppløselig i vann.

Men setter man til kaliumiodid dannes triiodid ioner, I3-, som er oppløselige:

I2(s) + I-(aq) ---> I3- (aq) .

I3- ionene er lineære, (I-I-I)-. De får plass, på langs, etter hverandre, inne i det sylinderformede hulrommet i amylose-spiralen. Komplekset som slik dannes har en intens farge.

Selv om man helt siden tidlig på 1800-tallet har kjent til at amylose og iod danner et mørkeblått kompleks, er det faktisk en del detaljer som ennå ikke er helt klarlagt når det gjelder selve reaksjonen og oppbygningen av komplekset som dannes. Man vet at I atomene er ordnet i en tilnærmet lineær rekke inne i sylinderen med en gjennomsnittlig avstand på 3.1 Ångstrøm mellom iodatomene, men man diskuterer fortsatt om denne rekken består av sekvenser av I3- ioner, eller av I5- ioner, eller av alternerende I2 og I3- enheter, eller om kanskje lengre kjeder er byggestener i denne kjeden.

(Vist 26288 ganger.)

Emne(r): amylose, stivelse, jod,

Vis alle emner