Kjemikeren svarer

Hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Spørsmål - fra Elise:
Det jeg lurer på er: hva er den kjemiske formelen for molekylene i vanndamp?

Svar fra Tor Hemmingsen

Vann har formelen H2O uansett om det er i fast form (is), i flytende form (vann) eller i gassform (vanndamp).

I gassform er molekylene så langt fra hverandre at de ikke påvirkes nevneverdig av hverandre. I væske- og i fast fase vil det imidlertid være krefter mellom molekylene, og for vann er det relativt sterke bindinger mellom molekylene i form av hydrogenbindinger (mellom et hydrogen i ett molekyl og et oksygen i et annet molekyl).

Hydrogenbindingene er årsaken til at vann har langt høyere kokepunkt og smeltepunkt enn hva en skulle forvente seg av et lett molekyl med massen 18.

(Vist 13514 ganger.)

Emne(r): vann,

Vis alle emner