Kjemikeren svarer

Hvordan absorberer TEG ut vann fra gassen på plattformer?

Spørsmål - fra Arild:
Hvordan absorberer TEG ut vann fra gassen på plattformer ? Da tenker jeg på struktur til TEG og bindinger til vannmolekyl.

Svar fra Jorunn Sletten

TEG = trietylenglykol = (2-hydroxyethoxy)ethan-2-ol =

HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH

Som du ser her har TEG to terminale alkohol -OH grupper og i tillegg to eter oksygen atomer. TEG er fullstendig blandbar med vann. TEG molekyler og vannmolekyler bindes til hverandre med hydrogenbondinger, O---H-O. Både -OH gruppene og eter oksygen atomene på TEG kan delta i denne prosessen. Når gass strømmer gjennom TEG, vil vannet dermed bindes til TEG og tørr gass kommer ut.

(Vist 10371 ganger.)

Emne(r): TEG, trietylenglykol,

Vis alle emner