Kjemikeren svarer

Hva er nanoteknoligi?

Spørsmål - fra Robin:
Nanoteknologi - i den forbindelse lurer jeg på en del ting. Har sett begrepet: supramolekylærsystemet og selvorganisering nyttes innen nanoteknologi. Hva menes her? hva er forskjellen på nanocience og nantoteknologi ? Har dere tips om litteratur, evt gode linker om temaet Nanoteknologi?

Svar fra Kenneth Ruud

Selvorganisering og supramolekylær kjemi brukes ofte i forbindelse med en av de to måtene man kan lage nanomaterialer på, nemlig den måten som baserer seg på 'bottom-up' (fra bunnen av og opp). Siden en av målsettingene ved nanoteknologi er å utnytte de unike egenskapene til enkeltmolekyler eller små molekylgrupper (i motsetning til deres bulk-egenskaper), så må man få molekylene til 'å lage seg selv'. Sentralt i en slik angrepsvinkel er at å bruke molekyler som organiserer seg selv i et veldefinert mønster. Det kanhende mest velkjente eksempelet på en selvorganiseringsprosess er replikasjonen av DNA, hvor sammensetningen av den ene halvdelen definerer den andre og i prinsippet får den til å bygge seg selv. Supramolekylære komplekser er i denne forbindelse relativt stabile strukturer/forbindelser, ofte sammensatt av to eller flere ulike molekyler, som holdes sammen av svake bindinger og ikke kjemiske bindinger i en supramolekylær forbindelse.

Det er ingen spesiell forskjell mellom nanovitenskap (nanoscience) og nanoteknologi (nanotechnology) utover den forskjellen vi har mellom naturvitenskap og teknologi. Førstnevnte har et tørre fokus på å forstå proseser og egenskaper, mens sistnevnte ser i større grad på teknologiske muligheter.

Forskningsrådets sider om nanoteknologi kan være et godt utgangspunkt for å finne mer informasjon om nanoteknologi: www.forskningsradet.no/nanomat

(Vist 8729 ganger.)

Emne(r): nanoteknoligi, selvorganisering, supramolekylær,

Vis alle emner