Kjemikeren svarer

Hvorfor kan det lukte aceton av en perosn med diabetes ?

Spørsmål - fra camilla:
Når en person med type 1 diabetes får akuttfase med høyt blodsukker, hvorfor lukter det da aceton av pusten deres ?
Og hva er aceton?

Svar fra Tor Hemmingsen

Fra Brukerhåndbok i klinisk kjemi 2004 er følgende hentet:

Ketonlegemer er en samlebetegnelse på acetoacetat, 3-hydroksybutyrat («beta-hydroksy-smørsyre») og aceton. De to først nevnte er nedbrytningsprodukter av fettsyrer. Aceton dannes fra acetoacetat ved en spontan dekarboksylering. Acetoacetat og 3-hydroksybutyrat dannes utelukkende i levercellene. Produksjonen er vesentlig styrt av hormonene insulin og glukagon. Ved sult og ubehandlet diabetes mellitus fører den lave insulinaktiviteten til økt nedbrytning av fettvev, økt tilgang på frie fettsyrer i leveren, der økt glukagonaktivitet stimulerer til økt dannelse av ketonlegemer. Alle vev, unntatt leveren selv, kan forbrenne ketonlegemer (ikke aceton). For sentralnervesystemet, som ellers bare kan forbrenne glukose, er ketonlegemer en spesielt viktig energikilde. Ketonlegemer blir fritt filtrert i nyrenes glomeruli og mesteparten blir reabsorbert i tubuli. Selv om reabsorpsjonen øker ved hyperketonemi, øker u-ketoner. Acetoacetat og 3-hydroksybutyrat er relativt sterke syrer. De utskilles derfor delvis i dissosiert form sammen med kationer (for eksempel Na+), mens H+ blir tilbake i kroppen og fører til acidose. Aceton, som ikke kan forbrennes i kroppen, utskilles via lungene (karakteristisk lukt) og i urinen.

Aceton er det enkleste ketonmolekylet vi har, også kalt 3-propanon, som består av 2 metylgrupper knyttet til ketongruppen (CO).

(Vist 14337 ganger.)

Emne(r): aceton,

Vis alle emner