Kjemikeren svarer

Navnsetting på fenoler?

Spørsmål - fra anonym:
Navnsetting på fenoler
Hei! Jeg studerer 3KJ på videregående, og forstår ikke hvordan navnsettingen på fenoler skal vere. I fenoler sitter OH-gruppen på en benzenring. Men jeg forstår ikke hvorfor det noen ganger blir brukt fenol / fenolat (som i natriumfenolat og 2,4,6-triklorfenol), mens det andre gangen brukt brukt benzen i stedet for fenol (som i benzylalkohol, benzen-1,4-diol). Kan Dere være så snille å forklare meg hva forskjellen er? Hva slags kriterier må oppfylles for at jeg skal velge å bruke fenol i stedet for benzyn/benzyl osv, eller omvendt?

Svar fra Tor Hemmingsen

Som du selv skriver er en fenol en bensenring med hydroksylgruppe. Det er nå godkjent som IUPAC navn. Et fenolation er en fenol som har avgitt sitt proton, og som kan danne salt, f.eks. natriumfenolat. 2,4,6-triklorfenol er en fenol hvor tre hydrogener på ringen er substituert (byttet ut med) kloratomer. Bensylalkohol er forskjellig fra fenol siden det inneholder en CH2 gruppe mellom hydroksylgruppen. Andre navn på bensylalkohol er fenylmetanol og hydroksytoluen.

(Vist 10522 ganger.)

Emne(r): fenol,

Vis alle emner