Kjemikeren svarer

Hvilke kjemiske stoffer virker forgiftende på en forbrenningsprosess?

Spørsmål - fra piddi:
Hvilke navn på kjemiske stoffer som kan tilsettes eller virker forgiftende på en forbrenningsprosess. tenker brann

Svar fra Tor Hemmingsen

Generelt vil en slukke branner ved å senke temperaturen, fjerne det brennbare materialet eller tilgang til luft. I tillegg kan en redusere reaksjonshastigheten for oksygen ved tilsetning av inhibitor.

Foruten vann finnes det pulver med salter som kaliumsulfat, kaliumkarbonat og natriumkarbonat som demper brannhastigheten.

Halon har vært kjent i 40 år som effektivt brannslukningsmiddel. Halon 1301, Bromtrifluorometan har kjemisk forme CBrF3. Imidlertid produserer det bromfosgene produkter som er giftig. I tillegg ødelegger halon ozonlaget, og er derfor blitt forbudt å benytte som bannslukningsmiddel siden 1996.

Det er imidlertid utviklet noen fluorerte forbindelser som ikke inneholder brom, men som også har inhibitoreffekt på kjedereaksjonen som går via radikaler når oksygen reagerer med det brennbare materialet.

Mer informasjon om dette finnes her: Wikipedia | Bromotrifluoromethane.

(Vist 8932 ganger.)

Emne(r): halon,

Vis alle emner