Kjemikeren svarer

Hva er det mest basiske og det mest sure stoffet som finnes?

Spørsmål - fra Leik:
Hva er det mest basiske og det mest sure stoffet som finnes?

Svar fra Tor Hemmingsen

Det sterkeste supersyre systemet som finnes er i følge Wikipedia det såklate fluorantimonsyre som er en kombinasjon av HD og SbF5 og gir en PH på -25!

Se Wikipedia | Superacid

Tilsvarende begreper finnes for superbaser.

Vanlig natrium hydroksid regnes som den sterkes basen i vann, mens metallorganiske forbindelser i organiske løsemidler (f.eks metyllitium) også regnes sum superbaser.

Se Wikipedia | Super_base

(Vist 12045 ganger.)

Emne(r): syre, base,

Vis alle emner