Kjemikeren svarer

Hvor mye reduseres kokepunktet pr 1000 høydemeter ?

Spørsmål - fra AHA:
Hvor mye reduseres kokepunktet i grader Celsius pr 1000 høydemeter ?

Svar fra Tor Hemmingsen

Kokepunktet er definert som den temperaturen hvor damptrykket er lik det ytre trykk. Lufttrykket har en tilnærmet første ordens sammenheng med høyden, dvs Log P = 5 - h/15500 (se wikipedia |Lufttrykk )

Se også sammenhengen mellom trykk og temperatur som ideelt følger gassligning for ideelle gasser; pV = nRT( wikipedia | Ideal_gas_law)

Ved normalt lufttrykk koker vann ved 100 ºC, men ved lavere trykk blir også kokepunktet lavere. For eksempel koker vann ved omtrent 93 ºC i 2000 m høyde og ved omtrent 87 ºC i 4000 m høyde.

(Vist 32539 ganger.)

Emne(r): kokepunkt,

Vis alle emner