Kjemikeren svarer

Hva er egentlig tynnsjiktskromatografi?

Spørsmål - fra kjemistudent:
hva er egentlig tynnsjiktskromatografi?

Svar fra Tor Hemmingsen

Tynnsjiktskromatografi er en kromatografisk teknikk hvor en kan skille ulike kjemiske forbindelser. En plate av glass eller aluminium er dekket med et tynt lag silika.

En prøveblanding settes på platen (stasjonær fase) ca 1.5 cm fra enden. Enden av platen settes opp i en løsning (mobil fase) som rekker ca 1 cm opp på platen, men ikke opp til punktet for den avsatte prøven. En benytter ulike løsningsblandinger som har evne til å løse komponentene (molekyler) i en prøve. Blandinger av f.eks. vann og etanol eventuelt mindre polare blandinger kan brukes som mobil fase. Løsningen (den mobile fasen) vil trekkes oppover platen, og de stoffer som løses lettest i mobil fase vil følge lengst oppover platen. Prøven blir således separert hvor en kan se ulike flekker fra de ulike komponentene i prøven.

Et slikt forsøk for å skille farger i tusj kan en finne på f.eks. denne nettsiden

(Vist 10784 ganger.)

Emne(r): kromatografi,

Vis alle emner