Kjemikeren svarer

Vil aluminium og jern danne stabile sulfider i marine sedimenter ?

Spørsmål - fra Maria:
Hei!
Jeg lurer på om aluminium og jern som finnes naturlig i marine sedimenter vil reagere og danne stabile sulfider (eller noe annet) når miljøet blir surt og mengeden H2S øker?
Mengden Al og Fe synker nemlig under ett oppdrettsanlegg...

Svar fra Tor Hemmingsen

Jeg går ut ifra at det er sedimentene (og ikke vannsøylen) du analyserer på.

En forsurning og tilstedværelse, evt dannelse av sulfid vil generelt øke oppløsning av rene metaller (korrosjon). Sediementene består i utgangspunktet av salter av f.eks oksider, hydroksider og evt sulfater.

Sulfider har oftere lavere løselighetsprodukt enn oksider så dette bør ikke medføre en økning av løselighet av metalloksider i seg selv.

Dog vil en lavere pH medføre økt løselighet av oksider/hydroksider.

(Vist 9271 ganger.)

Emne(r): sulfid, aluminium, jern,

Vis alle emner