Kjemikeren svarer

Hvordan endres syrekonstanten med temepraturen?

Spørsmål - fra Emil:
Jeg har regnet ut noen syrekonstanter(utifra forsøk med pH-meter) som ikke stemmer over ens med syrekonstanter i div. tabeller. Jeg vet at den oppgitte konstanten kun er gyldig ved 25 grader celsisus. Derfor lurer jeg på hvorfor og hvordan temperaturen er med på å avgjøre syrekonstanten. Svar mottas med takk.

Svar fra Tor Hemmingsen

Det kan være flere grunner til at temperaturendringer kan gi endring i syrekonstanten.

Hydrogenaktiviteten i seg selv kan gi endring ved ulike temperaturer. pH-elektroden måler aktiviteten til ionene. De fleste pH-metere har idag innebygget temperatursensorer og kompenserer for dette.

Videre kan likevekten forskyves. Spesielt følsom blir det hvis en i tillegg har en gassfaselikevekt, f.eks CO2 eller H2S. (Her vil også trykket spille en stor rolle).

Ved oppløsning av stoff vil en i de fleste tilfeller ha en eksoterm reaksjon. Således vil energileddet også påvirke reaksjonen og kunne forskyve likevekten.

Endelig vil dissosiasjonsgraden av vann være avhengig av temperatur slik at både H+ ioner og OH- ioner vil øke i konsentrasjon selv i rent vann.

(Vist 8671 ganger.)

Emne(r): syrekonstant, syre,

Vis alle emner