Kjemikeren svarer

Hvordan forbrenner bensin og diesel

Spørsmål - fra Kjell:
Hvorledes forløper den kjemiske forbrenningen av bensin/diesel med hensyn til C,H og luftforbruk? Hva er forskjell på øvre og nedre brennverdi for bensin/diesel?

Svar fra Tor Hemmingsen

Forbrenning av bensin og diesel er avhengig av hvor fullstendig forbrenningen er.

Dersom en antar at gjennomsnittet av f.eks bensin tilsvarer oktan har en ved fullstendig forbrenning følgende ligning.

C8H18 + 12,5 O2 = 9 H2O + 8 CO2

Således vil 1,00 kg oktan (MV: 114) bruke 3,51 kg oksygen og produsere 1,42 kg vann og 3,09 kg karbondioksid.

Diesel har tettheten 0,84 og gir 2.59 kg karbondioksid pr. liter, mens bensin har tettheten 0,74 og gir 2.28 kg karbondioksid pr. liter. I praksis vil en ikke ha fullstendig forbrenning, men også produsere noe karbonmonoksid.

Definisjon av brennverdi, hvor en skiller mellom øvre og nedre er brennverdi (fra ref. 1)

En kalorimetrisk måleenhet som måler øvre og nedre brennverdi, eller brutto og netto brennverdi:

- Den øvre brennverdien (brutto) er den varmemengden som frigjøres ved forbrenning ved konstant volum og med det dannede vann i flytende form. Angus i megajoule per kilo (eng. gross heat of combustion).

- Effektiv nedre brennverdi (netto) er den varmemengden som frigjøres ved forbrenning ved konstant trykk og med det dannede vann i dampform. (eng. net heat of combustion). Angis også i megajoule per kilo.

Referanse 1 inneholder også flere nyttige omregningskalkulatorer innenfor energiomsetning. Se også omtalen fra Kjemi (ref 2) og kompendium gitt ut av Olav Bolland ved NTNU. (ref. 3)

1. folk.ntnu.no/obolland/pdf/pup2.pdf

2. Svar nr. 10

3. folk.ntnu.no/obolland/pdf/pup2.pdf

(Vist 20128 ganger.)

Emne(r): bensin, diesel,

Vis alle emner