Kjemikeren svarer

Hvorfor flyter ting i saltvann?

Spørsmål - fra Nina:
hvorfor flyter ting i saltvann.? Vi har gjort et forsøk med et egg i både ferskvann og saltvann. (det var ca.1,5dl salt i 5 dl vann, dvs.ganske mye) Egget sank i ferskvann og fløt opp i saltvann. Hva er det som skjer?

Svar fra Kenneth Ruud

Hvorvidt et legeme synker eller flyter i en væske er bestemt av massetettheten til legemet og massetettheten til væsken. Et legeme med lavere massetetthet enn væsken vil flyte, mens det i den omvendte situasjonen vil synke. Saltvann har høyere massetetthet enn ferskvann, og dermed vil legemer som synker i ferskvann kunne flyte i saltvann.

(Vist 11548 ganger.)

Emne(r): tetthet,

Vis alle emner