Kjemikeren svarer

Hva er alkyner?

Spørsmål - fra Ukjent:
Hva er alkyner?

Svar fra Morten Moe

Strukturen til et alkyn finnes nedenfor.

Et alkyn består av en trippelbinding mellom to karbonatomer, dvs de to karbonatomene deler seks elektroner. Dersom det er et hydrogen bundet til hvert av karbonatomene i strukturen får vi etyn, det enkleste av alle alkyner. Etyn benyttes bla i sveising.

I tillegg kan det sies at det er nevnt et annet sted på disse siden at et alkan består av kun enkeltbindinger mellom karbonatomer, feks etan, et elken inneholder minst en karbon-karbon dobbeltbinding, feks eten.

  sp_036 (2K)

(Vist 26156 ganger.)

Emne(r): alkaner, alkener, alkyner,

Vis alle emner