Kjemikeren svarer

Om løsing av sementpulver

Spørsmål - fra Ukjent:

For å løse sementpulver rører vi det først ut med litt vann og tilsetter deretter fortynnet saltsyre til alt er løst.
1) Hva skjer med kalsiumoksid når vi tilsetter vann?
2) Hvorfor må vi i tillegg til vann bruke saltsyre for å løse sementpulveret?

Svar fra Morten Moe

1) Når det tilsettes vann til kalsiumoksid (CaO) dannes kalsiumhydroksid:

CaO (aq)+ H2O (l) --> Ca(OH)2 (s)

Ca(OH)2 vil imidlertid løse seg noe opp dersom det er et overskudd av vann:

Ca(OH)2 (s) --> Ca2+ (aq) + 2OH (aq)

2)

Ca(OH)2 har imidlertid noe begrenset løselighet i vann, men siden Ca(OH)2 er en base vil en syre øke løseligheten betraktelig!

I sement er det CaO (ca 40%) og dersom saltsyre tilsettes vil følgende reaksjon skje:

CaO (s) + 2HCl (aq) --> Ca2+ (aq) + 2Cl (aq) + H2O (l)

evt

Ca(OH)2 (s) + 2HCl (aq) --> Ca2+ (aq) + 2Cl (aq) + 2H2O (l)

(Vist 11178 ganger.)

Emne(r): sement, kalsium,

Vis alle emner