Kjemikeren svarer

PH i klorede basseng.

Spørsmål - fra Marius:
Hvorfor har vannet i klorede badebasseng ofte en pH på over 7?

Svar fra Morten Moe

Myndighetene har satt krav til vannkvalitet gjennom "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v." (Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996). §15 i denne forskriften heter "Desinfeksjon" og sier at "ethvert bassengbad skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssystemet ha vann som inneholder tilstrekkelig mengde *desinfeksjonsmiddel* til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker. Desinfeksjonsmiddel skal tilsettes kontinuerlig og etter behov."

Til desinfeksjon av svømmebasseng benyttes gjerne natrium hypokloritt (NaOCl) i konsentrasjoner 0,4-1 mg/l. NaOCl benyttes også i produktet "Klorin" og er et sterkt bleke- og desinfeksjonsmiddel.

NaOCl er et salt som løses godt i vann til natrium og hypokloritt:

NaOCl (s) --> Na+ (aq) + OCl- (aq)

Hypokloritt er en svak base og bidrar til at vannet i svømmebassenget har en pH som er høyere enn 7:

OCl- + H2O --> HOCl + OH-,

der OH- (hydroksylionet) er det som gir pH > 7. HOCl kalles forøvrig for underklorsyrling...

Det er viktig å vite at dersom pH blir for høy (basisk) eller for lav (sur) vil OCl- i begge tilfellene kunne danne klorgass (Cl2). Klorgass er svært giftig og ble benyttet som stridsgass under 1. verdenskrig. Klorgassen gir store skader bla i luftveiene og huden og kan dessuten føre til blindhet. Det er derfor viktig å ha kontroll med pH (bør være mellom 7 og 8) i badevannet for å hindre at Cl2 gass utvikles. Det vil imidlertid alltid dannes noe klorgass i svømmebasseng og det er denne som gir den særegne lukta som man kan kjenne i svømmehaller.

Noen svømmebasseng benytter ozon som desinfeksjonsmiddel i stedet for NaOCl.

(Vist 16917 ganger.)

Emne(r): klor, pH, basseng,

Vis alle emner