Kjemikeren svarer

Hvordan kan en påvise NaCl?

Spørsmål - fra Fredrik:
Hvordan kan en påvise NaCl og hvordan kan du separere dette fra fett?

Svar fra Tor Hemmingsen

NaCl kan enklest påvises ved klorid felles ut med sølvioner, for eksempel i form av sølvnitrat (Mohrs titrering). For å bestemme mengden av klorid benytter en seg av dikromat som indikator som feller ut med sølvioner når praktisk talt alt klorid er forbrukt.

Fett er praktisk talt uløselig i vann, og salt vil derfor kunne vaskes ut med vann. For vannholdige løsninger som inneholder fett kan dette ekstraheres (vaskes ut) fra med organiske løsningsmidler, f.eks. etyl acetat.

(Vist 18056 ganger.)

Emne(r): salt, NaCl, sølvnitrat, fett,

Vis alle emner