Kjemikeren svarer

Er alle kjemiske reaksjoner redoksreaksjoner?

Spørsmål - fra Randi:
Er egentlig alle kjemiske reaksjoner redoksreaksjoner? Kan en gi eksempel på reaksjoner som ikke er det?

Svar fra Tor Hemmingsen

En redoks reaksjon er en reaksjon hvor en har en anode og en katode reaksjon. I en anodereaksjon vil et stoff oksideres og frigi elektroner. I en katodereaksjon vil et stoff reduseres og oppta elektroner. Et vanlig eksempel er her jern som oksidere til jernioner, mens oksygen reduseres til hydroksidioner. En redoksreaksjon kan også inkludere organiske reaksjoner. F.eks. vil etanol oksideres til eddiksyre samtidig som oksygen omdannes til hydroksidioner. En kan her si at tohydrogenatom som er erstattet med et oksygenatom gir karbon et høyere oksidasjonstall.

Imidlertid kan forskjellen i elektronegativitet være liten i organiske reaksjoner, og en snakker da heller om substitusjonsreaksjoner. Således vil klor substituere hydroksid når f.eks. t-butanol omdannes til t-butylklorid.

(Vist 13949 ganger.)

Emne(r): redoks, anode, katode,

Vis alle emner