Kjemikeren svarer

Hva forteller atomnummeret oss?

Spørsmål - fra Isabell:
Hva forteller atomnummeret oss?

Svar fra Morten Moe

Hei! Man kan angi grunnstoffer som i denne figuren: sp_017 (1K) Her er X grunnstoffet det er snakk om (feks klor, kjemisk symbol Cl). Atomnummeret (Z) forteller hvor mange protoner det er i kjernen til atomet. For Cl er Z=17 og det vil si at Cl har 17 protoner i kjernen og at Cl er grunnstoff nummer 17 i periodesystemet. Tallet A i figuren angir det som kalles for atommasse tallet eller bare massetallet. A angir summen av protoner og nøytroner i kjernen. Dette er praktisk fordi alle grunnstoffer kan eksistere med et varierende antall nøytroner i kjernen. For Cl er det angitt A=35 på figuren i midten, mens A=37 på den til høyre. I naturen eksisterer disse i et forhold som er ca 3:1. Når du ser i periodesystemet vil du finne at den midlere atommassen til Cl er 35,45. Dette tallet får du ved å sette opp følgende regnestykke: [(3x35)+(1x37)]/4 = 35,5.

(Vist 15768 ganger.)

Emne(r): generell kjemi,

Vis alle emner