Kjemikeren svarer

Hvorfor brukes vanndamp ved raffinering av råolje?

Spørsmål - fra Stig Helle:
Jeg sitter og skriver om raffinering av råolje, der det står i læreboka mi at det brukes direkte innsprøyting av vanndamp (vanndampdestillasjon) i rektifikasjons kolonnene, der det er en temperatur på ca 370 grader C og et trykk på 1,5 bar. Hvordan kan dette være effektivt når vanndamp ikke kondenserer under slike forhold ?

Svar fra Nina Aas

Vanndamp i en destillasjonskolonne (kan) benyttes for å lette fraksjonering (stripping) av lette komponenter fra tyngre produkter. Dersom dampen er det eneste varmemediet i kolonnen (dvs. uten koker) kalles kolonnen en 'stripper'.

Rektifikasjon benyttes for å fjerne tungt materiale fra et lett produkt. Damp/gass på toppen av destillasjonskolonnnen kjøles ned og (delvis) kondenseres. Noe av kondensatet returneres til kolonnnen og kommer ikontakt med dampen/gassen på vei opp (reflux).

Dvs. i en rektifikasjonskolonne med vanndamp som strippemedie benyttes dampen for selve strippingen, men ikke som kondensat reflux.

(NB: det er ikke alltid en benytter strippedamp som varmemedie i råoljedestillasjon, kan også kun benytte varme (koker). En råoljedestillasjon er kompleks fraksjonering, med flere enn tre produkter fra samme kolonne).

Se også dette svaret

(Vist 12484 ganger.)

Emne(r): råolje, raffinering, vanndamp,

Vis alle emner