Kjemikeren svarer

Om klorgass som angrepsmiddel.

Spørsmål - fra Ada:
Hvilken egenskap ved klorgass tror du gjorde gassen velegnet som angrepsmiddel?

Svar fra Morten Moe

Stridsgasser (bla klorgass) er et av de mest forferdelig angrepsmidlene som har vært benyttet i moderne krigføring. Klorgass, Cl2, er en gulgrønn gass som er vann-løselig og ble benyttet som stridsgass for første gang ved Ypres (Frankrike) i 1915. Når klorgass kommer i kontakt med vann dannes saltsyre (HCl) og hypoklorsyre (underklorsyrling, HOCl): {%F Cl2 + H2O -> HCl + HOCl } I tilegg er klorgass tyngre enn luft slik at den "fylte" skyttergravene under 1. verdenskrig temmelig effektivt. Klorgass er giftig for luftveier og øyne. HCl er en sterk syre som kan gi etseskader der den dannes, mens HOCl angriper slimhinner i luftveiene og i øynene. Blir man utsatt for et klorgassangrep kan det dannes væskefylte byller og eventuelt blødende sår i luftrør og øyne som i verste fall fører til døden. De mildeste formene for klorgassforgiftning skjer ved konsentrasjoner av Cl2 ved ca 2 ppm (to deler klorgass og 999998 deler luft), mens nesa kjenner lukta av klor ved 0,3-0,5 ppm. Dødelig konsentrasjon er 800-1000 ppm.

(Vist 22287 ganger.)

Emne(r): klor, gass, stridsgass,

Vis alle emner