Kjemikeren svarer

Eksempel på redoksreaksjon

Spørsmål - fra sss:
Er dette en redoksreaksjon? Hva blir i tilfelle oksidasjonstallene for hver? 2KClO3 - > 2KCl + 3O2

Svar fra Tor Hemmingsen

2KClO3 - > 2KCl + 3O2

Kaliumklorat danner oksygengass og kaliumklorid under oppvarming, gjerne med brunstein (MnO2) som katalysator.

Dette er en redoksreaksjon hvor klor reduseres fra +V til – I, og oksygen oksideres fra –II til 0.

En skal være klar over eksplosjonsfaren med kloratforbindelser!

Tor Hemmingsen

Universitetet i Stavanger

(Vist 11348 ganger.)

Emne(r): redoks,

Vis alle emner