Kjemikeren svarer

Formelen for glyserol?

Spørsmål - fra Raye:
Hva er molekyl og struktur formelen for glyserol?

Svar fra Morten Moe

Glyserol har strukturformelen som vist i vedlagte figur. Molekylformelen er C3H8O3.

Glyserol er et viktig stoff innen biokjemien da det bla utgjør ryggraden i triglyserider ("fett") og i fosfolipider som er en av hovedkomponentene i alle cellemembraner.

I industrien benyttes glyserol bla i fremstillingen av eksplosiver og visse typer cellulose.

sp_021 (1K)

(Vist 17194 ganger.)

Emne(r): glyserol,

Vis alle emner