Kjemikeren svarer

Om drivhuseffekten, CO2 og gass/oljeproduksjon.

Spørsmål - fra Kristine:
Hva er sammenhengen mellom drivhuseffekten, CO2 og gass/oljeproduksjon?

Svar fra Tor Hemmingsen

Jordoverflaten blir oppvarmet av sollys. Varmen vil i sin tur sendes tilbake til atmosfæren i form av varmestråler. Heldigvis er det skyer (vanndamp) og andre gasser som tar opp denne strålingen slik at jorden vår en temperatur som vi kan leve under. Disse gassene virker altså som et drivhus.

Selv om vanndamp er den dominerende drivhusgassen som holder tilbake varmestråling vil også andre gasser som karbondioksider, nitrogenoksider, metan og ozon ha denne funksjonen. En økt forbrenning kan frigi større mengder karbondioksid og nitrogenoksider og derved øke temperaturen på jorden med de konsekvenser som dette kan medføre.

Problemstillingen er også godt belyst på f.eks disse nettsidene.

www.geocities.com/kosmisknsm/drivhus.html

www.forskning.no/Artikler/2003/november/1068717397.89

www.dmi.dk/dmi/index/viden/drivhuseffekten.htm

(Vist 10614 ganger.)

Emne(r): generell kjemi, karbon,

Vis alle emner