Kjemikeren svarer

Hva er salter og ioner?

Spørsmål - fra Nysgjerrig:
Kan dere si litt om salter og ioner?

Svar fra Finn Myhren

Salter er ioniske faste stoffer som består av negative og positive ioner som holdes sammen ved elektrostatisk tiltrekning. Grunnstoffer som danner slike forbindelser er kombinasjoner av stoffer med lav og høy tiltrekningskraft på elektroner (elektronaffinitet).

Natriumklorid et et eksempel på et salt. Natrium har liten tiltrekkningskraft på sitt ytterste elektron, mens klor har stor tiltrekningskraft på elektroner. Som fast stoff danner disse en krystallstruktur som holdes sammen av tiltrekningen mellom positive natriumioner og negative kloridioner. Ser man på enheten av ett natriumion og ett kloridion, som for eksempel natriumklorid i gassfase, vil dette være en polar forbindelse.

Forbindelser med ganske lik tiltrekningskraft på elektroner kan danne molekyler som holdes sammen av kovalente bindinger. Her deler atomene på sine bindingselektroner og danner molekyler med to eller flere atomer. Mellom molekylene dannes det bindinger som er svakere enn ionebindinger.

Edelgasser har liten evne til å inngå i forbindelser med andre stoffer og eksisterer naturlig som enkeltatomer. For å ionisere et edelgassatom kreves det høy energi. Bare for de tyngste edelgassene er laget noen stabile forbindelser med andre grunnstoffer.

(Vist 30562 ganger.)

Emne(r): salt, ion, generell kjemi,

Vis alle emner