Kjemikeren svarer

Er det molekyler som kun finnes i verdenrommet?

Spørsmål - fra Technetium:
Jeg har hørt om molekyler som kun finnes i verdenrommet. Hva kjennetegner disse, og kan de brukes til noe?

Svar fra Finn Myhren

Hei

Jeg kjenner ikke til at det funnet for eksempel nye grunnstoffer i verdensrommet som vi ikke har her på jorden. Jeg har heller ikke hørt at det funnet nye mineraler eller salter som ikke finnes på jorden. Det er blant annet dette forskerne jakter på når de henter prøver fra månen, Mars eller ved å samle støv når en romsonde farer gjennom verdensrommet. Det ultimate kicket ville selvsagt vært å finne organiske molekyler = en indikasjon på liv (slik vi kjenner det), men så langt er det vel bare funnet meget enkle organiske forbindelser, for eksempel metan (som det jo finnes masse av på jorden), som det er enorme mengder av på Jupiter.

Jeg må ta det forbehold at jeg ikke er helt oppdatert på dette, men om det skulle være noen molekyler som bare finnes i verdensrommet, er det vanskelig å se noen fornuftig bruk av dette - for hvordan skulle vi få tak i så store mengder at det ville ha en praktisk verdi.

Kommentar fra John Vedde:

Når vi leter etter molelyler i verdensrommet så brukes spektroskopiske metoder. Mikrobølgespektroskopi har vært særlig viktig, og de fleste av forbindelsene har blitt påvist via deres mikrobølgespektre som blir detektert ved hjelp av radioastronomi. Man leter da etter spektra av forbindelser som allerede finnes her på jorden. På grunnlaget av dette er svaret "vet ikke", siden man bare ser etter forbindelser man kjenner fra før. Men hva skal man ellers lete etter?

Svaret vil være ja hvis man tenker på områder i verdensrommet med ekstreme forhold slik som såkalte "interstellare tåker". Temperaturen er kun noen få grader kelvin. Dessuten er trykket så lavt at det kan karakteriseres som ekstremt høyvakuum. Her finner man molekyler som ikke finnes på jorden ved normalt trykk og temperatur, men kun vil kunne gjenskapes på jorden i helt spesielle instrumenter.

Solen vil representere et annet ytterpunkt i denne forbindelse.

(Vist 11433 ganger.)

Emne(r): generell kjemi, verdensrommet, astrokjemi,

Vis alle emner