Kjemikeren svarer

Hvorfor leder ikke diamant strøm?

Spørsmål - fra Kim:
Hvorfor leder ikke diamant strøm?

Svar fra Nina Aas

Både i fast og flytende tilstand er metaller gode ledere for varme og elektrisitet. Sølv leder best, α-mangan dårligst. Konduktiviteten avtar med stigende temperatur. Med synkende temperatur tiltar den, og i nærheten av det absolutte nullpunkt kan den bli usedvanlig stor. Mange metaller blir superledende.

Metallenes egenskaper skyldes at de såkalte ledningsevneelektronene kan bevege seg relativt fritt i det faste krystallgitteret. Disse elektronene er i betydelig grad delokalisert, dvs. at de tilhører ikke enkeltatomer. Til disposisjon for disse elektronene står en hel rekke nærliggende energitilstander, energibånd, og innen dette kan elektronene uten større energiforbruk overføres fra én energitilstand til en annen. Man kan forestille seg krystallgitrene bygd opp av regelmessig romlig ordnede positive metallioner neddykket i en gass av delokaliserte elektroner. Denne bindingsformen har tradisjonelt blitt kalt metallisk binding.

I motsetning til dette har diamant lokaliserte elektroner, dvs gassen av delokaliserte elektroner mangler. Derfor leder diamant ikke strøm.

(Vist 15794 ganger.)

Emne(r): diamant, ledningsevne,

Vis alle emner