Kjemikeren svarer

Hvordan løser aceton fett?

Spørsmål - fra Wolfram:
Hvordan vil aceton omgi fett, dersom vi har fett oppløst i aceton? Kan dette da skrives fett(ac? Hvorfor trenger man å bruke et organisk løsemiddel? vann er jo mindre, og hydrogen og oksygen har jo de samme oksidasjonstallene. Er de ikke da like sterke?

Svar fra Truls Grønneberg

Man bryr seg vanligvis ikke med å skrive formler for hvordan stoffer er løst opp selv om man kan se figurer som viser hvordan molekyler ligger tilleiret hverandre i løsninger (særlig vannmolekyler). Når fett(triglyserider) er løst i aceton ligger ikke acetonmolekylene som skyer rundt små dråper av fett, aceton/fettløsningen er homogen og det er ladningsforskjeller på molekylene som bestemmer hvordan de er orientert.

Man trenger å bruke et organisk løsemiddel fordi vann er for polart.

Det siste spørsmålet har ikke noe med oksidasjonstall å gjøre.

(Vist 15643 ganger.)

Emne(r): løselighet, aceton, fett,

Vis alle emner