Kjemikeren svarer

Hva er filtrering?

Spørsmål - fra lureren:
Hva er filtrering?

Svar fra Nina Aas

Filtrering

(av lat.) en av de viktigste kjemitekniske enhetsoperasjonene til utskilling av faste partikler som er suspendert i en gass eller væske. Suspensjonen ledes inn i et filter der et porøst materiale, filtermediet, som ofte er en duk eller et partikkelsjikt, holder de faste partiklene tilbake, mens resten, filtratet, slipper igjennom.

Det bygges etter hvert opp en filterkake, som fjernes når den er blitt så tykk at den hindrer gjennomstrømningen. Ved væskefiltrering kan filterkaken vaskes ved å lede en ren væske gjennom den før den fjernes. I noen tilfeller er filtratet den verdifulle komponenten, i andre tilfeller er det filterkaken; ofte tar man vare på begge deler.

For å overvinne strømningsmotstanden i filtermediet og filterkaken brukes vanligvis trykk, sug, sentrifugalkrefter, eller ved væskefiltrering også tyngdekraften, og apparaturen der filtreringen foregår, inndeles tilsvarende i trykk- (filterpresser), vakuum-, sentrifugal- eller gravitasjonsfiltre.

Som filtermedium brukes bomullsduk, ull og syntetiske fibrer, og for filtrering av varme gasser glassfiberduk. For fjerning av fine partikler fra røyk, se posefilter (tekstilfilter) og elektrofilter.

Filtrering i laboratoriet

utføres oftest med glasstrakt eller nutsj - en porselenstrakt med flat, perforert bunn - i begge tilfeller med spesialpapir som filtermedium, eller med porøse porselens- eller glassfilterdigler. Anvendelse av sug øker filtreringshastigheten.

(Vist 10938 ganger.)

Emne(r): filtrering,

Vis alle emner